Grunderna i sopsortering

Grunderna i sopsortering

Det är viktigt att vi alla försöker minska på mängden avfall. Därför är det bra att vi sorterar vårt avfall. För avfallssortering behövs olika kärl där vi samlar olika sorters avfall.

Bioavfall

Om ditt husbolag har uppsamlingskärl för bioavfall kan du ha ett eget kärl där du samlar skal från frukt, grönsaker och ägg. Kaffesump och tepåsar ska också i bioavfallskärlet.

Pappersinsamling

I pappersinsamlingen kan du sätta tidningar, reklamblad och kuvert.

Kartonginsamling 

I kartonginsamlingen kan du sätta mjölkförpackningar och äggkartonger. Skölj alltid ur smutsiga förpackningar med kallt vatten. Platta sedan till dem så de tar mindre plats. 

Plastinsamling

I plastinsamlingen kan du sätta rena plastförpackningar som innehållit mat eller dryck.

Metallavfall 

Till metallavfall hör konservburkar, lock och aluminiumfolie.

Blandavfall 

Till blandavfall hör allt som inte kan sorteras i de andra sopkärlen, till exempel kladdiga godispapper, flottiga pizzakartonger, blöjor och bindor.

Läs mer om sopsortering för hushåll på rinki.fi. 

Se alla artiklar