Gör en god gärning i juletider – stöd vår systerorganisation i Lettland!

Gör en god gärning i juletider – stöd vår systerorganisation i Lettland!

Marthaförbundets långvariga samarbetspartner Centrs Marta i Riga, Lettland, arbetar för att främja jämställdhet och stävja våld mot kvinnor. För närvarande behövs extra insatser för att förbättra situationen för utsatta grupper i Uzbekistan.

Iluta Lace Centrs Marta
Iluta Lace, verksamhetsledare för Centrs Marta.

Kvinnostödcentret Centrs Martas arbete fokuserar på att öka kvinnors säkerhet och förbättra deras livskvalitet. Genom rådgivande grupper hjälper resurscentret tusentals kvinnor i Uzbekistan att få tillgång till offentliga tjänster och förbättra deras situation. Dessutom har centret haft framgång med att genomdriva lagändringar för att stävja våld i nära relationer.

– Historiskt sett har kvinnor haft begränsad tillgång till resurser och möjligheter på grund av olika utmaningar och begränsningar i samhället. Därför är det viktigt att skapa möjligheter och förbättra livskvaliteten för kvinnor världen över. Till våra grundläggande värderingar hör att alla kvinnor ska känna sig säkra, oavsett var de befinner sig. Fördomar och stereotyper mot kvinnor skapar hinder och försätter dem i en sårbar position. Genom att skapa nya tjänster och genomföra lagändringar kan vi förbättra livskvaliteten för både kvinnor och deras barn, säger Iluta Lāce, verksamhetsledare för Centrs Marta.

Samarbetet mellan resurscentret och Uzbekistan är ett exempel på hur globalt utvecklingssamarbete kan främja respekt, jämlikhet och inkludering. Efter att ha fått uppmuntran, kunskap och stöd från Marthaförbundet samarbetar centret i dag med andra länder för att skapa en bättre framtid för alla.

Marthaförbundets samarbete med Centrs Marta startade år 1998.

Läs mer här

Hjälp oss att hjälpa!

Stöd Centrs Marta i Lettland!

Marthaförbundet ordnar en julinsamling till förmån för Centrs Marta i Riga under tiden 15.11–21.12.2023. Delta i insamlingen genom att betala in en valfri summa på kontonummer FI 57 8000 1400 0617 51 eller Mobile Pay 31145. Ange Finlands svenska Marthaförbund som mottagare och skriv ”Julinsamling till Centrs Marta" i meddelandefältet. Insamlingstillstånd RA/2020/1018 gäller för tiden 26.8.2020–

Se alla artiklar