Främlingsfientlighet är idioti

Flera personer ifrågasätter på olika nätsidor och bloggar inflyttningen till Finland och vill minska antalet asylsökande och invandrare. Orsakerna varierar. Än hänvisar man till att integreringen i det finska samhället inte har lyckats, och att det därför är omöjligt att ta emot flera invandrare. Än är det fråga om en allmän okunskap och fördomar.

Marthaförbundet har under flera års tid inom sitt projekt Hantera vardagen på ett väldigt konkret plan arbetat med integrering av nyfinländare. De otaliga timmar som tillbringats med olika invandrargrupper i svamp- och bärskogen, i mataffären, i undervisningsköket har gjorts med avsikten att kunna förklara hur den finländska vardagen fungerar och få dessa personer att känna sig som en del av det samhälle de ska leva i.

Landets största finska dagstidning Helsingin Sanomat har låtit Finska Gallup utföra en undersökning om finländarnas attityder mot invandrare. I undersökningen deltog 1 000 finländare och den visar klart att vår inställning till invandrare har blivit njuggare. År 2007 var ungefär hälften av finländarna beredda att ta emot flera invandrare. I dag utgör denna andel bara 36 procent. Över 60 procent anser alltså att vi inte ska ta emot fler invandrare.

Invandrarna utgör cirka 2,5 procent av hela befolkningen i Finland. Allt sedan 1980-talet har inställningen till invandrare varit rätt positiv. Mycket har det också talats om att vi inom en nära framtid behöver utländsk arbetskraft om vi ska kunna upprätthålla vår välfärdsservice med tillräcklig personal, speciellt när de stora åldersgrupperna går i pension. Därför visar denna undersökning en ny trend i Finland. En trend som vi inte kan vara stolta över, tvärtom.

Hur kommer det sig att våra attityder har hårdnat, och att det skett så snabbt? En orsak torde, enligt professor Karmela Liebkind, vara den ekonomiska depressionen som en längre tid har hållit vårt land i sitt grepp. Men hon ser också att den diskussion som förs i vårt land blivit allt mera osaklig.

Och det kan vi lugnt påstå stämmer. Då olika politiker uttalar sig negativt om invandrare, upplevs det som legitimt av andra att fortsätta diskussionen och dessutom ytterliga skärpa den. Att sedan ännu sätta upp Facebooksidor, där man går ut med uppvigling till hot mot den minister som ansvarar för invandringsfrågor i vårt land, är inte bara ett bevis på en verklighetsfrämmande främlingsfientlighet, utan också fullständigt oacceptabelt. Det är en straffbar handling som vi alla skarpt bör ta avstånd ifrån. Högt och ljudligt! Och inte bara vi, utan alla beslutsfattare på riks- och lokalnivå.

Vi har inte råd att stänga våra gränser och blunda för det faktum att ett mångkulturellt samhälle är en rikedom och precis vad vi behöver. Allt annat vore idioti!

Christel Raunio
Förbundsdirektör

Se alla artiklar