Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat

Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat

Vi efterlyser människor som arbetar mot polarisering och för inkludering.

Vi har två år av pandemi bakom oss, kriget i Ukraina pågår fortfarande och det finns krishärdar på många håll i världen. Samhället polariseras och tonen i både media och samtal är stundvis rå.

Känner du en person, grupp eller organisation som samhällsmoderligt jobbar mot diskriminering och rasism och för demokrati och mänskliga rättigheter?


Lämna in ditt förslag

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium.

Du kan föreslå en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar eller verkar inom vilken sektor som helst. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.

Läs mer om stipendiet och se en lista på tidigare mottagare här:
https://www.kulturfonden.fi/pr...

Lämna in ditt förslag mellan den 27 april och 8 maj 2023.


Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för


Se alla artiklar