Finansministern uppvaktades med namninsamling

Organisationerna inledde namninsamlingen inom ramen för sitt Östersjösamarbetsprojekt Östersjöforum sommaren 2004. Också organisationerna Håll Skärgården Ren och WWF deltog i namninsamlingen.

Adressen "Mindre gift på drift" stöddes av 2 876 personer. Målet med adressen är att befrämja användningen av alkylatbensin i små tvåtaktsmotorer så som aktersnurror, gräsklippare, motorsågar, röjmaskiner o.dyl, där ren bensin gör den allra största nyttan.

Problemet idag är att alkylatbensinen (pienmoottoribensiini) i regel kostar 2,5-3 gånger mer än vanlig bensin, trots att den är hela 90 % renare beträffande de skadligaste utsläppen. Den finns, förutom ett par undantag, endast till salu på kanister och är skralt marknadsförd av Fortum som tillverkar den i Sköldvik i Borgå. Minister Wideroos fick en egen dunk alkylatbensin och hennes åsikt var att alkylatbensinen är en förträfflig produkt som folk borde känna till bättre och kunna välja mera allmänt.

- Skulle sådana här dunkar finnas till salu på macken i Oravais är det klart att jag skulle köpa en sådan till min egen gräsklippare på stugan, säger Wideroos.

Ministern kommer att diskutera möjligheterna till att förbättra utbudet på alkylatbensin med olika sakkunniga, och inom ministeriernas arbetsgrupper.
Se alla artiklar