En hållbar rörelse

Vi har en vision som klart säger vad vi ska jobba för framöver: Marthaförbundet är en aktiv samhällspåverkare och opinionsbildare för vår tids största utmaning: en hållbar livsstil.

Att värna om vår näromgivning och miljö, konsumera hållbart och med eftertanke, är något Marthaförbundet alltid talat om. Men i dag, då vi vet att 50 procent av allt det som produceras i Finland efter en kort tid hamnar på avstjälpningsplatsen (och 20 procent är mat) eller att 90 procent av allt som produceras i världen inom ett år hamnar på avstjälpningsplatsen och bara 10 procent är sådant som håller, bör vi göra något åt det.

Det gäller att hushålla med alla resurser, men ändå njuta av livet och allt det goda som det för med sig. En snabb samhällsanalys ger vid handen att vi har en livsstil som inte är bra för miljön. Vi konsumerar för mycket skräp, vi åker för mycket bil och vi slösar med energi. (Visste ni annars att 9 miljoner svenskar använder mera energi än 200 miljoner indonesier? Och vi finländare är inte alls något bättre på detta.)

Att leva mera hållbart betyder alltså inte att vi ska vara tvungna att bara välja bort och klä oss i säck och aska. Det är en fråga om att höja vår livskvalitet – att välja klokt. Vem vill inte sitta mindre tid i bilen, äta nyttigare och handla mindre, men med mera kvalitet?

På Marthaförbundet kommer vi också att se över hur vi hushållar med våra resurser, då utgifterna ökar och intäkterna inte alltid stiger i samma mån. Tidskriften Martha utkommer från och med nästa år sex gånger per år, med tjockare nummer än de åtta nummer som utkommit i år. Det blir lika många artiklar som tidigare, men färre transportsträckor och mindre paketbilskörande mellan tryckeriet och läsarnas postlådor. Det är inte bara en ekonomisk handling, det är också en ekologisk handling.

Den hållbara livsstilen syns också på ett kvalitativt firande. 110 år – ett jubileumsår som ska synas och kännas inom hela rörelsen – i varje hörn av Svenskfinland. Vi slår inte på stortrumman och hyr Finlandiahuset, dit vi bjuder in enbart dignitärer – vi för festen ut i regi-onerna. Vi vill att våra medlemmar ska fira sin rörelses 110 år bland vänner och ortsbor. Men vi uppmärksammar 110-årsjubileet lite extra i samband med vårmötet i Helsingfors. Trots allt är det ju ändå bara en gång Marthaförbundet fyller 110 år – en synnerligen hållbar rörelse.

En riktigt god jul till er alla!

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar