Ekologisk mat är nyttig!

Rapporten varken omkullkastar fördelarna med ekomat eller kommer med mycket nytt. Dessvärre har slutsatserna framförts och tolkats som att ekomaten inte har någon nytta. Debatten om mål och medel går nu het i England där ekomarknaden börjar vara stor. Eftersom konsumenter på vilseledande grunder riskerar tolka rapporteringen som att det inte spelar någon roll vilken mat de plockar i shoppingvagnen så vill Marthaförbundet presentera sin syn på saken.

För det första har man i rapporten valt att inte alls beakta innehållet av ämnen som har en negativ effekt på hälsan, såsom hormonstörande miljögifter från bekämpningsmedel (dessa har de facto påvisats öka i vanliga frukter och grönsaker.) Dessutom beaktades inte de ekologiska effekterna av olika jordbruksmetoder på miljön. Man medger att försöken till att bevisföra ekomatens hälsofördelar för människan visat sig vara mycket komplicerat, och att man inte heller i den här undersökningen lyckades påvisa några tillförlitliga resultat.

Vidare kom man fram till den från tidigare bekanta slutsatsen att, beträffande de flesta näringsämnen och livsmedel, har man inte lyckats påvisa några signifikanta skillnader mellan eko- och konventionellt producerad mat. Innehållet av näring i livsmedel är svårt att jämföra tillförlitligt eftersom det även är beroende av andra faktorer såsom geografi, jordbruksmetoder, mognads- och lagringstid.

För det tredje, signifikanta skillnader i näringsinnehåll påvisades till fördel för ekologiska livsmedel i en inte obetydlig andel av undersökningsmaterialet. Åtminstone mineralerna magnesium, zink och fytokemikalier som exempelvis flavonoider, socker och vissa fettsyror kunde påvisas i signifikant rikligare mängder för ekomat, medan just ingen analys påvisade signifikanta näringsmässiga fördelar av konventionell mat jämfört med ekomat.

Den aktuella rapporten säger att ekomat i vissa fall är näringsrikare än mat vanligtvis, och att det omvända; att vanliga livsmedel skulle vara näringsrikare än ekologiska, är osannolikt. Enligt en annan omfattande EU-finansierad studie Quality low input food från 2008 innehöll ekoodlade frukter, grönsaker och sädesslag upp till 40 % mera antioxidanter och ekomjölk upp till 70% mera av olika näringsmässigt önskvärda ämnen än vanlig mjölk. Liknande resultat gav en inhemsk och en dansk mjölkundersökning för något år sedan.

Rätt till information och frihet att välja själv i all ära. Ekocertifierad mat förtjänar inte ett dåligt rykte som kan orsakas av felaktig och vilseledande nyhetsrapportering. Ekoproducerad mat utgör en nyttig andel av matutbudet och har både näringsmässiga och ekologiska fördelar. Att i mån av möjlighet köpa ekomat är ett smart drag för var och en som vill välja en hållbar livsstil. Förutom ekomat lönar det sig att äta säsongbetonat och närproducerat.

Camilla Sederholm
Ekologirådgivare

Christel Raunio
Verksamhetsledare
Se alla artiklar