Årets Fredrika Runeberg-stipendiat: Gun Oker-Blom

Gun Oker-Bloms samhälls- och språkintresse med studier och forskning vid Helsingfors universitet och vid State University of New York kunde ha fört in henne på språkforskningsbanan. Det blev dock pedagogik och utbildningsplanering som blev hennes yrkesval under en längre tid.


Som modersmålslärare tog Gun sina elever med på resor ut i Norden. Det gav eleverna insikt i vad språkkunskaper betyder för förståelse av andra människor, deras kultur och insikt i vår gemensamma nordiska värdegemenskap. Efter många år som gymnasielärare och lärare vid Helsingfors universitet kom Gun Oker-Blom att arbeta vid Utbildningsstyrelsen, som undervisningsråd. I det jobbet blev hon en viktig drivkraft för utvecklingen av den finlandssvenska skolan. Läroplanen i modersmålet och litteratur följs i skolorna ännu i dag, tio år senare. Gun Oker-Blom skapade nätverk bland kolleger såväl i Finland som i det övriga Norden. Ett av flera projekt som Gun Oker-Blom ansvarade för var Språkrum som sträckte sig över sju år. Syftet var att öka kunskapen och medvetandet om skolspråkets betydelse för barnen i den finlandssvenska skolan. Språkrum resulterade i ett stort antal böcker och publikationer.

Gun Oker-Blom har under många år verkat som medlem av studentexamensnämnden, där hon har fungerat som provmakare och censor.

I dag är Gun Oker-Blom chef för Nifin – Nordens institut i Finland. Där kommer hennes halvårs vistelse vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn väl till sin rätt. Nu är hela Norden Guns arbetsfält, hon förvaltar Nifins målsättning att sprida kunskap om och intresse för de övriga nordiska länderna i Finland och kunskap om Finlands språk och kultur i motsatt riktning. I den läroplan som Gun Oker-Blom varit med och författat, står det att modersmålet som ämne är livskunskap, det är hennes yrkesmässiga och privata käpphäst. "När vi förstår ett språk, då förstår vi en kultur och det kallas livskunskap".

Tidigare stipendiater:
Fredrika Runeberg-stipendiater

1987 Med.lic. Gisela Gästrin
1988 Fil.mag. Siv Their
1989 Barnträdgårdsläraren Ann-Charlotte Elo
1990 Pol.mag. Paula Wilson
1991 Läraren Birgitta Vikström
1992 Författaren Yvonne Hoffman
1993 Fil.dr Ann-Mari Häggman
1994 Socionom Ebba Jacobsson
1995 Fil.dr Merete Mazzarella
1996 Människorättsrapportör Elisabeth Rehn
1997 Frilansjournalisten Marianne Ivars
1998 Författaren Birgitta Boucht
1999 Sjuksköterska, ordf. för NADA Hope rf, Nytte Ekman
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
2001 Författaren Märta Tikkanen
2002 Familjerådgivaren Astrid Segersven
2003 Författaren Elsa Westerholm
2004 Docent, ped.dr Mirjam Kalland
2005 Barnträdgårdsläraren Marianne Käcko
2006 Riksdagsledamot Eva Biaudet
2007 Fil.mag., teol.kand. Maria Sundblom
2008 Sacr.min.kand., hedersdoktor Elly Sigfrids
2009 Pol.mag. Christina Lång
2010 Fil. mag. MA Gun Oker-Blom

Se alla artiklar