Vi äter tillsammans – vad gör ni?

Vi äter tillsammans – vad gör ni?

Enligt en undersökning utförd av insti­tutet Taloustutkimus i juni 2016 önskar finländarna att de skulle få tillbringa mera tid kring den gemensamma mål­tiden. I dag äter endast varannan familj tillsammans dagligen, och var fjärde arbetstagare avstår från gemensamma lunch- och kaffepauser. Ändå anser 91 procent av finländarna att det är viktigt att äta tillsammans. Tidigare forskning visar att den gemensamma måltiden i barndomen har bevisade, positiva effekter på vår hälsa redan i unga år, och kan till och med förhindra utslagning senare i livet.

Marthaförbundet deltar i jubileumskampanjen #viätertillsammans som ett led i firandet av Finland 100 år. Under mars månad är målet att väcka den nästan utrotningshotade besökskulturen till liv igen. Enligt ovannämnda forskning besöker vi släkt och vänner främst under högtider, och en orsak uppges vara de höga krav vi ställer på oss själva gällande bland annat trakteringen. Jag frågar mig: Varför räcker det inte med en gemensam kopp kaffe längre?

Bästa marthor, vi är aktiva förebilder för en bättre värld, en vardag i taget. Låt oss också vara förebilder för den okomplicerade gemensamma måltiden! Ta ditt rågbröd (Finlands nationalrätt), din termos med kaffe och bjud in vänner och bekanta att ta del av en gemensam måltid! Duka upp i skogen efter promenaden, vid köksbordet eller vid skridskorinken. Hundra gemensamma måltider kan inte vara en omöjlighet bland nästan tio­tusen marthor, så ge din familj, dina vänner och dig själv lite bättre hälsa! Njut av den gemensamma måltiden, för nu äter vi tillsammans!

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Se alla artiklar