Vi är din vän varje dag!

Våga vinna vänner! Marthaförbundet ger vänner.
Ta kontak! Ring upp en vän du inte pratat med på länge


Swapping istället för shopping. Ordna ett byteskalas med kläder eller böcker för vännerna.
Var spontan! Bjud ut en vän på vinterpromenad.
Inventera dina förråd. Lägg prylarna i rotation och hitta vändagsgåvan i hemmet.

Se alla artiklar