Vem syr dina plagg?

Vem syr dina plagg?

Där som den mängd kläder som importerats från till exempel Kina har tredubblats under femton år, har inte lönen höjts tillräckligt för fabriksarbetarna. Sweatshop är fortfarande ett ord som bäst beskriver den vardagsmiljö i vilken arbetstagarna syr jeansbyxor till finländarna.

Fastän ansvaret för arbetsförhållandena faller på företagen och staten, har vi som konsumenter och medborgare en möjlighet att ingripa i missförhållandena.

Vad krävs av företagen?

Enligt den internationella arbetsorganisationen ILO har varje arbetstagare rätt till följande villkor:

  • En lön som räcker att leva på, det vill säga de inkomster med vilka två arbetsföra vuxna kan underhålla en tvåbarnsfamilj.
  • Människovärdiga arbetsförhållanden, som inkluderar bland annat fabrikssäkerhet, pauser i arbetet och en skälig arbetsbörda.
  • Fackförbundsrättigheter som garanterar att arbetstagarna fritt kan organisera sig och få sina röster hörda.
  • Det räcker aldrig om bara ett villkor blir uppfyllt.

Vad kan jag göra?

  • Kräv av beslutsfattarna att företagen tar ett bindande ansvar för samhället.

Lagstiftningen är ett kraftfullt sätt att ingripa i missförhållanden som inte annars skulle korrigeras. Förbudet att använda asbest är ett bra exempel på en lag som räddar människoliv, och som krävde år av påtryckning för att förverkligas. Förändringarna kostar för företagen och därför motsätter man sig ofta dessa, fastän slutresultatet skulle vara bättre för alla.

  • Visa företagen att du bryr dig om arbetstagarnas arbetsvillkor.

Våra konsumtionsvanor berättar inte nödvändigtvis hela sanningen om våra värderingar. Emellanåt säljer närbutiken bara en sorts strumpor, och det finns inte ens längre finländska fabriker som tillverkar jeansbyxor. Det bästa sättet att påverka är att via e-mejl eller Facebook berätta för företagen att du bryr dig om under vilka förhållanden dina kläder tillverkas.

  • Tro på en förändring.

Tack vare ett tryck från allmänheten omkommer färre människor i fabriksbränder i Bangladesh och det betalas bättre löner i fabriker som tillverkar idrottsskor. En tryggare vardag och löner som räcker till uppehället förbättrar med en gång livet för hela familjer.

Text: Katri Blomster, kommunikationskoordinator på SASK
Foto: Janne Hukkonen/SASK

Se alla artiklar