Vårmötet i Borgå 26-27.5.2012

Finlands svenska Marthaförbund r.f:s vårmöte arrangeras år 2012 i Borgå den 26-27 maj. Själva vårmötet går av stapeln på Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24-26. Vårmötet inleds med lunch på samma plats och programmet finns ytterligare beskrivet nedan. Festmiddagen på lördagen hålls i Borgå centrum på Restaurang Iris, Alexandersgatan 20.

Inkvarteringen kan ske på två olika hotell i centrum av Borgå: Hotell Seurahovi eller Sparre. Observera att Seurahovi har en nattklubb och ljudet från den kan ev störa nattsömnen. Dessutom finns det möjlighet att inkvartera sig på Sannäs gård, som ligger i ett naturskönt område ca 15 km utanför staden. På Sannäs gård finns utomordentliga friluftsmöjligheter samt möjlighet att både hyra bastu och swimmingpool på fredagen samt i lugn och ro umgås med de övriga deltagarna. Busstransport ordnas till och från Sannäs gård på bestämda tidpunkter. Läs mera om Sannäs gård här!

Anmälan sker distriktsvis till Borgå svenska marthadistrikt, Kerstin Rikberg, Kvarnbergsgatan 16, 06100 Borgå eller per e-post: kerstinATrikberg.fi, senast den 10 april 2012. Detta datum är viktigt att hålla för reserveringarna av hotellbokningarna och således kan vi inte garantera inkvartering för anmälningar som inflyter efter utsatt datum. Avbokningar som sker efter den 19 maj faktureras i sin helhet. Förfrågningar gällande de praktiska arrangemangen kan riktas till Gunilla Backman, tfn 0400 497 477 / gunilla.backmanATpp.inet.fi.

Anmälningsblanketten hittar ni här!. Föreningarna bör alltså anmäla sig via sitt eget distrikt! Deltagaravgifterna betalas in distriktsvis, till Borgå svenska marthadistrikt, konto FI74 4050 1050 0243 70 senast den 10 april 2012.Distrikten bör skriftligen anmäla sina ombud och suppleanter, med namn och fullständiga adressuppgifter till Marthaförbundet, Lönnrotsgatan 3 A 7, 00120 Helsingfors, e-post frida.nylund@martha.fi senast den 10 april 2011.

Preliminärt program för Vårmötet på Linnankosken lukio i Borgå
Lördag 26.5.2012
Kl. 11.00 Fullmaktsgranskningen inleds
Kl. 11-12.45 Lunch på Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24-26.
Kl. 13.00 Marthaförbundets vårmöte
Sång av musikgruppen Kaviar
Hälsningsord, distriktsordförande Susanne Ahlqvist
Borgå stads hälsning, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Festtal, utvecklingschef Helena Ewalds
Marthasången

Kaffepaus

Vårmötet öppnas, förbundsordförande Harriet Ahlnäs
Mötesförhandlingar

Kl. 19.00 Festmiddag med underhållning av Thomas Lundin & Calle Pettersson samt en dubbelkvartett ur Runebergskören.

Konferencier under lördagen: Katarina Rejman

OBS! Busstransport ordnas från Sannäs gård till centrum för festmiddagen.

Söndag 27.5.2012

Kl. 8.45 Andakt i Domkyrkan med biskop Björn Wikström

Kl. 9.30 Guidning med buss i Borgånejden

Kl 11.00 Söndagsbrunch på Sannäs gård

Kostnader:

Lunch 11€

Festmiddag 50€

Söndagsbrunch 11 €

Övernattning:

Sannäs gård - enkelrum 88€/person/natt, dubbelrum 58€/person/natt

Sparre - enkelrum 80€/person/natt, dubbelrum 45€/person/natt

Seurahovi - enkelrum 80€/person/natt, dubbelrum 40€/person/natt

Se alla artiklar