Våra unga, vårt ansvar

Varför har man inte tagit alla alarmerande rapporter om barn och ungas illamående på allvar? Varför har inget gjorts för att öka elevvårdens resurser? Varför är köerna till ungdomspsykiatrin så långa? Varför ökar användningen av antidepressiva medel bland unga trots att vi inte har tid att vårda och lyssna på dem? Varför finns det inte fler vuxna närvarande i de ungas vardag? Och vad kan vi göra för att detta aldrig skall ske igen? Frågor vi alla i olika positioner borde leta svar på.

Många är de unga vi möter i vår vardag. Somliga trotsiga, somliga glada. Somliga nedstämda, somliga ivriga. Somliga fulla av framtidstro, somliga enormt stressade. Behovet av att bli sedd och bekräftad är stort – vi behöver alla någon som ser oss och som säger att just jag är värdefull. Egentligen kostar inte lite mänsklig omsorg så mycket, för kramar och vänliga ord är gratis. När har du senast kramat dem du tycker om? När har du senast uppmuntrat och berömt någon? Och när har du senast sagt till någon att hon/han är värdefull för dig?

M-klubben grundade i slutet av september ett ungdomsråd som skall hjälpa oss att arrangera verksamhet som verkligen tilltalar unga idag samt ge oss en ungdomssyn på samhället. Ida, Ricarda, Ida, Amira och Madicken bekräftade det vi jobbar för: att bland barn och unga väcka och upprätthålla intresset för omsorg om sig själva och sitt välmående, hem och familj samt miljö och samhälle. Att få komma med till en verksamhet som inte förutsätter att du kan en massa saker, att du är på ett visst sätt och som kan ge dig en gemenskap och någon som finns där för dig. Vi vill erbjuda dej som är ung ett kravlöst och prestationsfritt forum. En plats där du får vara den du är och där du är värdefull för att just du är du. Kom med – vi bryr oss om dig.

Frida Pihlajaniemi

Se alla artiklar