Var klimatsmart då du konkurrensutsätter ditt elavtal

Var klimatsmart då du konkurrensutsätter ditt elavtal

Många av oss har konkurrensutsatt sitt elavtal. Billigare elavtal är alltid bättre, i alla fall för plånboken. Men bidrar belysningen hemma hos dig till global uppvärmning? Och har vandringsfiskens lek i de flesta rinnande vattendrag omöjliggjorts för att ditt kylskåp ska hållas kallt?

Boendet står för en tredjedel av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck. En tredjedel kan låta som en liten andel, men i själva verket har det stor effekt om du förändrar hur denna tredjedel produceras. Att byta ut sin el mot ett miljövänligt alternativ ger en signal till elbolagen och våra beslutsfattare. Global uppvärmning och minskad biologisk mångfald är i hög grad sammankopplad med den el vi använder. 

El kan produceras på flera olika sätt: genom förbränning av fossila bränslen (torv, råolja, kol och naturgas), kärnkraft, förnybara energikällor (sol, vind och vatten) och bioenergi (bränslen från växtriket, biflöden från jordbruk och industri). Hur ska man veta vad man ska välja ur hållbarhetssynvinkel?

Det är lätt att gå vilse i djungeln av gröna floskler, och i detta fall har det gröna en massa olika nyanser. All energi som produceras har sitt ursprung i naturen på ett eller annat sätt. Då är det lätt att använda ord som grönt, naturligt, ekologiskt och förnybart i marknadsföringen av olika produkter. Man kan snabbt utesluta alla andra metoder av elproduktion förutom förnybara energikällor som mindre ekologiska alternativ. All produktion kräver användning av naturresurser på ett eller annat sätt, det gäller att identifiera vilken slags produktion som gör minst skada i det långa loppet.

Hur ska jag välja det som är bäst ur ett ekologiskt perspektiv?

Om du vill göra ett säkert val ska du välja el som har det internationella Ekoenergi-märket. Detta miljömärke utdelas endast till produkter av förnybara resurser med minimal miljöpåverkan. För varje spenderad megawattimme (MWh) doneras 0,10 euro till en klimatfond som kämpar mot energifattigdom i utvecklingsländer. Om elprodukten dessutom innehåller vattenkraft betalas ytterligare 0,10 euro för varje MWh till projekt för flodrestaurering.

Elbolag kan sälja flera olika slags elprodukter, där vissa är ekocertifierade medan andra består av el producerad av fossila bränslen. Kontrollera att just den produkt du köper har Ekoenergi-märket. Elprodukten kan bestå av en blandning vatten-, vind- eller solenergi, och du kan själv välja vad du vill köpa. Ingen av dessa tre former är helt oproblematisk, men generellt kan man säga att vind är det miljövänligaste just nu.

Den el som levereras hem till dig är alltid den samma, oberoende av vilken produkt du köper. Man kan säga att all den el som produceras samlas i en enda korg, oberoende av om det handlar om är inhemsk, utländsk, förnybar eller icke förnybar elproduktion. Då du byter din elleverantör till ett grönare alternativ går din tidigare elleverantör miste om en kund vilket betyder att den leverantören producerar mindre el till den gemensamma korgen. Ju fler som byter till grönare el, desto grönare blir korgens innehåll. 

Aktuell information om företag som säljer ekoenergi hittar du på sidan Ekoenergy

Fakta

Så är elräkningen uppbyggd

Elräkningen består av tre delar: 1) priset på den elenergi som förbrukas i hemmet, 2) skatter samt 3) elöverföringstjänsten. Oftast utgör varje enskild faktor en tredjedel av priset. Elnätstjänsten kan man inte konkurrensutsätta, eftersom den är beroende av läget där elen används.

Vad kostar elen?

I medeltal uppgår ett finsk hushålls elförbrukning till 8 933 kWh/år. Baserat på dagens elpriser (10/2020), räknar vi ut hur mycket dyrare det kan bli för hushållet att välja ekocertifierad el i stället för basel.

Alternativ A:

Produkt:basel
Pris/kWh:5,19 cent

Grundavgift/månad:3,50 euro
Avtal:Tillsvidare
Elens ursprung:Leverantören uppger att elen härstammar från ett brett utbud olika energikällor
Kostnad på årsnivå: 505 euro

Alternativ B:

Produkt:ekocertifierad el
Pris/kWh:6,29 cent
Grundavgift:-
Avtal:24 månader
Elens ursprung:Leverantören uppger att det används vind- eller solenergi vid produktionen
Kostnad på årsnivå:561,88 euro

Inbesparingen i detta fall blir totalt 56,88 euro per år. Om din budget möjliggör det kan det vara värt att fundera på vad du får för pengarna du lägger ut. Är du beredd att köpa en produkt som du inte känner till, och som potentiellt kan skada miljön?

Bra att veta då du jämför elavtal

Avtal som är i kraft tillsvidare har ofta en grundavgift på 3,5–5 euro per månad. Grundavgiften kan sparas in ifall du väljer ett avtal som är tidsbundet, det vill säga att du förbinder dig till ifrågavarande elleverantör till en förutsedd period, till exempel 12 månader eller 24 månader. Kom dock ihåg att du inte kan avbryta beställning och byta till ett annat elbolag under perioden som du har ett tidsbundet avtal.

Tre viktiga saker att tänka på:

  1. Är det värt att spara cirka 50 euro årligen och inte veta hur elen du betalar för har producerats?
  2. Du som konsument röstar med din val, fråga dig själv om dina val belastar miljön och andra människor. 
  3. Jämför noggrant produkt och pris. 
Se alla artiklar