Var en vardagsängel - hjälp haitierna via Gemensamt Ansvar -insamlingen

GA 2010: Haitierna behöver din hjälp

Haiti, som är det utländska målet för vårens Gemensamt Ansvar -insamling, drabbades av en förödande jordbävning den 13 januari. Allmänheten kan alltså redan nu donera till Gemensamt Ansvar. Gåvor som kommer in före den 7.2, då Gemensamt Ansvar officiellt öppnas, styrs oavkortade till Kyrkans Utlandshjälps arbete i Haiti.

Kyrkans Utlandshjälp har inlett hjälparbetet och kommer att skicka fler medarbetare till Haiti. Kyrkans Utlandshjälp har beviljat 150 000 euro för att få starta hjälparbetet. Jordbävningen har orsakat omfattande skador i huvudstaden Port-au-Prince. Antalet dödsoffer befaras stiga till över hundra tusen. El, vatten och kommunikationer fungerar inte för tillfället.

"Situationen i Haiti är synnerligen svår och hjälparbetet bör inledas snabbt. Människorna behöver första hjälp, vatten, mat, skydd och filtar. Vi börjar leverera hjälp omedelbart, och för detta behöver vi stöd av finländarna", berättar Maritta Niskanen-Tamiru, chef för enheten för humanitärt bistånd. Utlandshjälpens och dess samarbetspartners anställda har klarat sig i jordbävningen. Arbetet i Haiti leds av finländaren Sylvia Raulo.

VAR EN VARDAGSÄNGEL OCH GE DITT BIDRAG TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR

Gemensamt Ansvar 2010 hjälper barnfamiljer att få sitt dagliga bröd. I Finland är Gemensamt Ansvars samarbetsparter Marthaförbundet och Marttaliitto. Marthaförbundet ordnar bl.a. matkurser för och hembesök hos de mest utsatta barnfamiljerna. I Haiti utbildas nödställda familjer och lokalsamfund i att utveckla odlingsmetoder, bereda sig för naturkatastrofer och skydda miljön. Hjälpen kanaliseras genom Kyrkans Utlandshjälp.

Kyrkans Utlandshjälp och Gemensamt Ansvars insamlingsbyrå vädjar till församlingarna att i år inleda Gemensamt Ansvar tidigare med katastrofinsamling för Haiti. Insamlingstillståndet för Gemensamt Ansvar är i kraft hela året.

Insamlingstillstånd OKU 827 A (i kraft 1.9.2009 - 31.8.2010), på Åland 237 K14 (i kraft 21.10.2009 - 31.8.2010).

Insamlingen inleds söndagen den 7.2.2010. Insamlingens beskyddare är president Tarja Halonen och dess förman ärkebiskop Jukka Paarma.

Gemensamt Ansvars insamlingstelefon är 0600 1 2010
Ett samtal ger 10,10 euro till insamlingen, till detta kommer lokalnätsavgift.

Gemensamt ansvars insamlingskonton
Nordea 208918-6775
Pohjola Bank 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Handelsbanken 313110-465124
Aktia 405500-1414841

Gemensamt Ansvar-byrån:
Insamlingschef Tapio Pajunen 0400 870 041
Sekreterare Ulla Pesola 040 700 9902
Kampanjplanerare Laura Hakoköngäs 0400 955 047

Kyrkans Utlandshjälp:
Maija Sankari 040 559 4030

Se alla artiklar