Välkommen på Operation skolmats slutseminarium

Slutseminarium den 12.9 kl. 18–21
Lyceiparkens skola, auditoriet, Biskopsgatan 3–7, Borgå

Program

  • 18–18.30 Bjo?rn Helsing, Operation skolmat
  • 18.30–21 Pierre Hanell: Var ma?n om din ha?lsa: De viktigaste aspekterna fo?r ett friskare liv

Servering under kva?llen. Anma?l dig senast den 7.9 till bjorn.helsing@martha.fi. Intra?det a?r fritt.


Pierre Hanell
Pierre Hanell a?r utbildad arbetsledare, kock och produktutvecklare av ha?lsomat, med stort intresse fo?r ekologi och miljo?. Han a?r ocksa? naturla?kare med en examen som polaritetsterapeut samt forskare inom mat och ha?lsa, med 30 a?r av erfarenhet inom mat, ha?lsa, ekologi och miljo?fra?gor. Parallellt med arbetet har han utbildad sig inom livsmedelsforskning med en Master Degree i Food science i USA.

Om Operation skolmat
Operation Skolmat a?r Finlands svenska Marthafo?rbunds skolmatsprojekt som pa?ga?tt under a?ren 2009–2012. Syftet med projektet a?r att bidra till en fo?rba?ttring av skolmaten. Projektledare a?r Bjo?rn Helsing. Operationskolmat.f

Se alla artiklar