Våga prata pengar med barnen

Forskning visar att föräldrarnas förhållande och inställning till pengar överförs till barnen. Föräldrarna, så som också mor- och farföräldrarna, fungerar som en viktig vägvisare för barn och unga, som i tidig ålder formar attityder och associationer till sin omgivning. Därför är det viktigt att vi inleder en öppen diskussionen om pengar i familjen. I början behöver det inte vara invecklade diskussionsämnen, huvudsaken är, att vi pratar i positiv ton om pengar. Vi måste också minnas att barnen lyssnar aktivt vad föräldrarna pratar sinsemellan, alltså måste vi tänka på hur vi diskuterar pengar med andra vuxna då barnen hör.

Men hur skall vi prata pengar med våra barn och barnbarn?

5 Smartha tips för ekonomifostran

  1. Pengapratet går lättast att inleda med konkreta exempel. Från tidigt skede lönar det sig att klargöra att pengar är en resurs, som det inte finns oändligt av, och som påverkas av våra val och handlingar. Med mindre barn kan man bra börja med att lära ut hur man handskas med just resurser. För att göra det konkret för barnet kan man använda t.ex. lördagsgodis. Här har barnet två alternativ, äta upp hela påsen genast, eller spara en del och äta vi ett senare tillfälle. Med förälderns hjälp kan barnet lära sig att då man sparar, vare det sen godis eller pengar, så har man möjligheten att njuta av resursen vid ett senare tillfälle.
  2. Med lite äldre barn kan en veckopeng fungera som ett bra läromedel. Låt barnet känna på slantarna, samtidigt som du förklara att slantarna kan användas för att köpa varor i butiken. Barnet kan ta med fickpengarna till butiken, där ni tillsammans kan se vad hen kan köpa för pengarna. Uppmärksamma barnet om att ifall man använder upp alla pengar nu, måste man vänta en hel vecka för nästa veckopeng.

    Känn inte stress för veckopengens storlek. Poängen med veckopengen är att barnet på ett naturligt sätt skall komma i kontakt med pengar, inte att hen skall kunna köpa allt från leksaksaffären. Du ger vad du tycker att är lämpligt, och uppmuntrar barnet till att spara ifall hen vill köpa något värdefullare. Alla familjer vet själva bäst när barnet är redo för att få veckopeng, men också hur stora summor barnet kan hantera.
  3. Det kan också vara bra att låta barnet leka med pengarna. Vid butikslekar kan man t.ex. låta barnet ha riktiga pengar (bestående av centar eller slantar som blivit över från en utlandsresa). När leken är slut, tar ni som vana att tillsammans med barnet samla ihop pengarna för att sedan lägga dem på ett tryggt ställe. Att vara noga med att samla ihop pengarna och förvara dem tryggt, kan hjälpa barnet att inse att pengar är värdefulla.
  4. Barnen kan också inkludera då du betalar räkningar. Förklara varför räkningarna måste betalas, det vill säga att familjen får något i utbyte för pengarna som betalas. Till exempel vid betalning av bredbandsräkning: ”Då mamma betalar räkningen, kan vi tillsammans använda pekplattan och kolla på videoklipp från Youtube”.
  5. Håll alltid en positiv ton då du pratar pengar med och inför ett barn. Undvik att säga ”Vi har inte råd”, utan försök istället förklara att ni den här gången väljer att prioritera annorlunda. Du kan också uppmuntra barnet att själv spara till något hen vill ha, vilket i slutändan kan göra att barnet uppskattar köpet mera.

Detta inlägg har Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar skrivit.

Se alla artiklar