Vadå ugly?

Max Arhippainen lyfter fram i sin ledare (Hbl, 15.4.2007) några väldigt viktiga frågor om stämplande skönhetsideal. Inte nog med att trådsmala, halvnakna kvinnor gör reklam för de kläder man skall bära och att annons efter annons berättar om hur vi skall banta för att bli lyckliga tjejer. Nu går man också ut med reklam som stämplar tjejer med tandställning och slarviga kläder i o m den reklam man gör för TV-serien Ugly Betty (”fula Betty”).

Tonårstiden är tillräckligt svår, utmanande och fylld med osäkra känslor över hur man förväntas vara, vi behöver inte en stämpel till. Man kan verkligen fråga sig om det är etiskt rätt att stämpla en viss sorts tjejer för att de ser ut på ett visst sätt och uppmana dem att förändra sig för att bli mera attraktiva? Attraktiva – i vems ögon?

Den skolhälsoundersökning som regelbundet görs och FPA:s forskning har det senaste året visat på oroväckande resultat då det gäller unga flickors hälsa. Tre av hundra tonårstjejer äter depressionspiller (Timo Klaukka, forskningschef på FPA, Hbl 26.8.2006) och bruket har tredubblats de senaste åtta åren. Ätstörningarna ökar och diagnos ”Duktig” har blivit ett accepterat begrepp om tjejer som kräver för mycket av sig själv. Vart är vi på väg? Vad kan vi göra?

Vi vill stödja unga tjejer till att våga vara sig själv genom vår nystartade tjejmarthaverksamhet. En stark och balanserad självbild byggs upp under en lång tid med trygga sociala förhållanden och sunda levnadsvanor. Lyckan bor inte i ett utmärglat benrangel eller i att vara någon man egentligen inte är eller vill vara. Lyckan bor i oss då vi kan acceptera oss själva för dem vi är samt i acceptansen att alla inte kan eller skall se likadana ut.

Vi uppmanar alla vuxna till att lära våra ungdomar se mera kritiskt på den reklam vi översköljs av, att stärka dem att våga gå sin egen väg och att våga vara sig själv samt påminna dem om att man duger just så som man är. Vi är alla lika värdefulla – oberoende av utseende.

Anita Paulig, ordförande
Frida Pihlajaniemi, tf verksamhetsledare
Marthaförbundets M-klubbar r.f.

Se alla artiklar