Uttalande från höstmötet

Uttalande från höstmötet

Höstmötet godkände ett uttalande där Marthaförbundet fördömer planerna på att avgiftsbelägga transporter i färjtrafiken i skärgården. Enligt uttalandet är förbindelsetrafiken inte att jämställa med kollektivtrafiken i städer, utan utgör landsvägar som överallt annanstans i landet finansieras med skattemedel. Skärgården ska utvecklas snarare än bestraffas och avvecklas, säger Marthaförbundet.

Mera information ger:
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande
Tfn 040 191 9424, andrea.hasselblatt (at) antonanton.fi

Frida Nylund, verksamhetsledare
Tfn 040 715 1579, frida.nylund (at) martha.fi

Se alla artiklar