Utmärkelser för årets marthagärningar delades ut

Utmärkelser för årets marthagärningar delades ut

Hederstiteln Årets Lucina 2018 tillföll Helsingforsmarthan Rigmor Holm-Leppälä för hennes mångåriga engagemang och värdefulla frivilliginsatser inom Helsingfors svenska Marthaförening samt inom marthakretsarna Smartorna och Bullan. ”Under många år har Holm-Leppälä varit en central bakgrundsgestalt som lugnt och målmedvetet, med beaktande av andras önskemål, har kommit med förslag och idéer för nya verksamhetsformer. Under hennes ledning har bland annat en populär litteraturcirkel startats och ett flertal jubileumsevenemang ordnats. Holm-Leppälä går med själ och hjärta in för sina förtroendeuppdrag. Hon arbetar osjälviskt för föreningens bästa och är mån om att engagera alla för att få det praktiska arbetet att löpa. Holm-Leppälä står för inspiration och engagemang i sann marthaanda”, står det i motiveringen till utmärkelsen.

Christina Grönroos från Sibbo tilldelades utmärkelsen Årets eldsjäl 2018 för sitt inspirerande engagemang i föreningen Marthakransen. I motiveringen heter det bland annat att: ”Christina Grönroos var en av initiativtagarna till Marthakransen och är i dag hjärtat i föreningen. Hon får saker att hända, ser alltid möjligheter och bjuder på sig själv. Genom sin öppna attityd har hon visat att det inte finns några regler för hur man måste vara som martha, man behöver inte vara särskilt duktig, händig eller huslig för att få vara med. Med stor generositet och öppna armar välkomnar hon nya medlemmar till föreningen, där gemenskap och sammanhållning står i fokus. Hon får kvinnor att samlas och trivas, under fria eller mer organiserade former. Grönroos är med sitt smittande engagemang en viktig resurs på såväl förenings- som förbundsnivå.”

Utmärkelsen Årets samhällsinsats 2018 tillföll Malax Mittemellan Marthaförening för bröstkalendern 101 bröst. Man motiverar utmärkelsen med följande ord: ”I samband med evenemanget 101 bröst gav Malax Mittemellan Marthaförening ut en kalender för att stödja bröstcancerforskningen och uppmärksamma samhällets syn på kvinnokroppen. Det ojämna antalet bröst i namnet syftar på att det finns kvinnor som har drabbats av bröstcancer och därför inte längre har två bröst. Kalendern har fått uppmärksamhet i medierna och även väckt debatt. Genom sitt modiga initiativ har föreningen uttryckt sitt starka stöd för bröstcancerdrabbade kvinnor och öppnat upp för diskussion kring synen på olika kroppsideal i samhället.”

Marthaförbundet utser till årets marthagärning en sådan händelse eller en sådan insats, företrädesvis under det gångna året, som kan ses som speciellt utmärkande för de värden som martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör.

Mera information ger Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363.

Pressmeddelande 5.5.2018

Se alla artiklar