Utlåtande om proposition till konsumentrådgivningslag

Att staten övertar konsumentrådgivningen ser vi som en bättre möjlighet för den enskilda konsumenten till en mera jämställd service, eftersom verksamhetsprinciperna på detta sätt blir lika. Vi vill ändå poängtera den svenskspråkiga konsumentens rätt till service på sitt eget modersmål speciellt då de fysiska betjäningspunkterna minskar och telefonrådgivning samt betjäning per e-post ökar. Vi ser också som oerhört viktigt förutom betjäning på två språk att olika konsumentgruppers eventuella handikapp (syn, hörselhandikapp) tas i särskilt betraktande då konsumentrådgivningen utvecklas och ges på entreprenad.


Helsingfors den 8 april 2008


Christel Raunio
Verksamhetsledare

Janine Smeds
ekonomirådgivare
Se alla artiklar