Ungmarthas vårmöte 2021

Ungmarthas vårmöte 2021

Ungmarthas vårmöte går av stapeln den 22.3.2021, detta år helt på distans per Teams.

På Ungmarthas vårmöte behandlas stadgeenliga ärenden enligt nedanstående föredragningslista. För att delta, skicka e-post till ung(at)martha.fi för möteslänk. Mötet börjar kl. 17.30.

Varmt välkomna att delta!

Se alla artiklar