Ungmarthas sommarläger arrangeras som planerat

Ungmarthas sommarläger arrangeras som planerat

Sommarlägerverksamheten som Ungmartha arrangerar går av stapeln som planerat på olika orter i Svenskfinland i sommar, förutsatt att restriktionerna inte skärps igen. Upplägget på lägerdagarna justeras och gruppstorlekarna hålls små.

Trots att undantagstillståndet med anledning av coronaepidemin fortsätter kan Ungmartha förverkliga sina dagsläger i sommar. Det har vi i kväll per e-post meddelat alla de anmälda till sommarlägren.

För allas välmående kommer vi att vidta vissa försiktighetsåtgärder på lägren. Dessa åtgärder, som alla förväntas följa, är till för den egna och andras hälsa och säkerhet. Lägerledarna kommer att gå igenom reglerna genast då lägret börjar, men främst handlar det om att beakta god hygien, hålla avstånd och visa hänsyn till både lägerdeltagare och lägerledare.

Upplägget för lägerdagarna ändrar så att tiden utomhus ökar, vi jobbar i mindre grupper och verksamheten anpassas till de utrymmen som står till förfogande.

Eftersom vi lever i undantagstillstånd och många kan känna oro över situationen har alla anmälda möjlighet att avanmäla sig och få lägeravgiften återbetald.

Vi är glada över att kunna förverkliga dagslägren. De är av stor vikt för barns hälsa och välbefinnande, framför allt efter en annorlunda vårtermin.

Man kan anmäla sig eller ställa sig i kö till lägren via länkarna här.

Se alla artiklar