Ungmarthas sommarläger 2020

Ungmarthas sommarläger 2020

Ungmarthas populära sommarläger går av stapeln i år igen. Information om vilka läger som arrangeras vid vilka tidpunkter och till vilken målgrupp kommer i februari, men här kommer övrig praktisk information.

Mat, bakverk, pyssel, innelekar och utelekar - det består Ungmarthas sommarläger av! 

Vi vill varmt tacka barn och föräldrar som efter senaste års sommarläger gav respons på hur vi kan utveckla verksamheten så den blir ännu bätte. 

1. En del tyckte lägerdagen kunde vara längre, andra att den kunde vara kortare. Vi håller ännu detta år fast vid att lägerdagarna för barnen i lågstadieåldern är kl. 9-15 (med möjlighet att stanna till kl. 16).

2. Vänligen observera: Sommarlägerprogrammet är utvecklat så att barnen förväntas delta i bara ett av Ungmarthas sommarläger -  varje vecka ser ungefär lika ut på lägren. Genom att ge plats till andra barn kan vi också garantera att så många barn som möjligt får ta del av verksamheten. Tack!

Uppdatering! Som svar på efterfrågan kan man från och med den 20.4.2020 anmäla sitt barn också till ett andra läger (till en början utgår vi från att man anmäler barnet till ett Ungmarthaläger denna sommar).

3. Vi arrangerar läger på samma orter som förra året, men eventuellt också på några nya orter... Håll utkik!

Information om lägren finns på denna hemsida och på facebook senast 21.2.2020, och anmälningslänkarna öppnar den 2.3.2020 kl. 12. Man betalar vid anmälning och man har 10 minuter på sig att slutföra anmälningen. Om ni är osäkra på den information ni angett (allergier eller övrigt) - vänligen gör eventuella ändringar via länken "ändra" som finns i bekräftelsen som kommer per e-post. Tack!

4. Gällande kölistan så har vi i år förlängt svarstiden för köande till 24 timmar. Detta innebär alltså att om en deltagare avbokar sitt deltagande kommer systemet att skicka ut ett e-postmeddelande till den person som är först i kön. Hen har då 24h på sig att svara, annars går erbjudandet vidare till den person som är andra i kön. Vi hoppas detta skall fungera bra i år!

5. Tack vare understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne erbjuds 20 friplatser till lägren för barn i familjer med ekonomiskt trångmål. Man kan ansöka om en friplats i efterhand och får tillbaka sin lägeravgift nästa bankdag ifall man beviljas en sådan. En fritt formulerad ansökan skickas in till elise(at)martha.fi. Informationen går inte vidare till tredje part.

6. Avgifterna kommer att vara 60 euro för fem dagar, 50 euro för fyra dagar per barn på alla läger.

Varmt välkomna på sommarläger med Ungmartha!

Se alla artiklar