Ungmarthas julkalender 2021: Lucka 22

Ungmarthas julkalender 2021: Lucka 22

I dagens lucka har vi med barnen pysslat små mössor som antingen kan användas som paketkort eller som en rolig detalj på ett placeringskort exempelvis.

Enklare än så här blir det knappast! Rita en mössa på ett stadigt papper och rita av konturerna på flera valfria papper så du får många mössor. Färglägg dem på valfritt sätt och använd dem till exempel som paketkort eller placeringskort. Vill man skoja till det och har ett foto på alla som skall vara med kring bordet kan man på bilden på personens huvud sätta en valfri mössa med häftmassa eller liknande. 

Se alla artiklar