Ungmartha finns på Tiktok och Instagram

Ungmartha finns på Tiktok och Instagram

Ungmarthas projekt Helt enkelt - för en smidig vardag delar lätta hushållstips och recept för unga på Tiktok och vidare på Instagram. Följ oss på @ungmartha för att se de senaste videoklippen.

En fungerande vardag är en grundpelare i ett gott samhälle och Ungmartha vill stöda sin målgrupp i vardagshanteringen. Inom projektet Helt enkelt - en smidig vardag behandlas vardagsekonomi, konsumentkunskap, hemvård, klädvård, näringslära och hållbar utveckling. Vi vill att våra barn och ungdomar ska bli ansvarsfulla konsumenter och de behöver kunskap för att klara av vardagen på ett ändamålsenligt sätt.

Under pilotprojektet sker en aktiv inspirations- och kunskapsdelning på sociala medier, främst Tiktok och Instagram. Den digitala verksamheten kan ses som en kunskapsdatabas som man kan återkomma till när man så önskar.

Pilotprojektet finansieras av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.

Se alla artiklar