Under sluta slösa -veckan lär nord av syd

Temat för Sluta slösa-veckan är i år ”Nord lär av syd”. Återvinningsrörelsen utmanar finländarna att fundera över sina egna konsumtionsvanor: Är konsumtionsnivån rimlig eller skulle vi klara oss med en mindre konsumtion av naturresurser? Det gamla ordspråket ”måtta i allt” gäller också konsumtionen. Sluta slösa-veckan vill väcka tankar om måttlighet och uppmuntrar till en mindre konsumtion genom konkreta exempel på bland annat återanvändning.

Vad har vi att lära av syd gällande förbrukning av naturresurser? I Finland och andra industriländer är överkonsumtionen av naturresurser ett problem. Om hela jordens befolkning hade lika stor materiell konsumtion som medelfinländaren skulle det enligt en internationell indexjämförelse behövas fyra jordklot. Trots att förmögenheten och därmed konsumtionen ökat under de senaste årtiondena har inte vår lycklighet ökat i samma takt.

Det vi kan lära oss av syd är att man kan leva och må bra med en mindre mängd saker. I många sydliga länder kan man konsten att konsumera på ett sätt som tär mindre på miljön och återvinna material, trots att teknologin inte är lika avancerad som hos oss. Till exempel beskattas plastpåsar i Sydafrika och Ruanda, varvid man minskar onödigt engångsanvändande. Motsvarade styrning finns inte i Finland.

Den internationella Sluta slösa-veckan firas på olika håll i Finland.
Huvudevenemanget arrangeras fredagen den 21.4 på Helsingfors
järnvägsstation. Information om evenemangen finns på Sluta slösa-veckans hemsida www.nuukuusviikko.net under punkten evenemang. Listan av evenemang uppdateras kontinuerligt.

Mera information:

Camilla Sederholm (på svenska), Finlands svenska Marthaförbund, camilla.sederholm@martha.fi, 040 845 2975

Satu Lähteenoja (på finska), Sluta slösa-veckans projektsekreterare, satu.lahteenoja@luontoliitto.fi, 044 500 2993
Se alla artiklar