Tio tips för Östersjön

1. Häll inte tvätt- eller diskvatten i havet.
2. Tvätta och skölj mattorna på land.
3. Använd fosfatfritt tvättmedel.
4. Avstå från vattenklosett, använd komposterande toalett.
5. Kissa inte i havet. Utspädd urin är utmärkt gödsel i blomrabatten.
6. Låt bilen och motorbåten vila. Cykla, ro och segla istället!
7. Ät mera inhemsk vild fisk.
8. Köp lokalt producerade livsmedel.
9. Gödsla ditt trädgårdsland med hushållskompost eller uppkrattade alger.
10. Sopa upp askan från strandbrasorna så att inte vågorna tar den.
Tio tipsen är tagna ur vårt eget projektmaterial. Östersjön projektet startade 2002 och avslutades 2005 med galeasen Albanus seglats.

Se alla artiklar