Tillsammans mot nya mål

Tillsammans mot nya mål

Den mest naturliga reaktionen hos cirka 20 procent av oss är NEJ, varför? Jag vill inte, allt är bra som det är. Ungefär 60 procent skruvar på sig och vill gärna höra mera och diskutera. Den sista 20 procenten utgörs av människor som ser möjligheter och potential i förändringar. De ropar tjohej! och undrar när de får börja arbeta mot de nya målen.

Vi människor är alla olika. För några av oss går det snabbt att ta till sig nya tankar och utvecklingsförslag, andra vill fundera lite längre och diskutera med kolleger och vänner. Är det här en bra idé, vad betyder det för mig? Rädslan för att göra bort sig finns hos de flesta av oss: Tänk om de beslut vi fattar nu inte blir bra, utan snarare försämrar det vi byggt upp redan i 119 år? Kan vi trovärdigt motivera fördelarna med våra förändringsbeslut?

Osäkerheten om framtiden finns överallt i dag – vi måste bejaka den och våga tänka i nya banor. Vi vet inte alltid vad olika beslut kommer att leda till, men om vi aldrig vågar pröva på nytt kan vi inte heller utveckla och förändra. Det gäller allt här i livet. Att våga är att vinna. Vågar du?

Inom Marthaförbundet har en diskussion om förbundets framtid och struktur pågått sedan 2009. Hittills har man inte hittat den rätta riktningen. Jag hoppas att ditt och mitt Marthaförbund, som nästa år fyller 120 år, ska vara modigt nog att fatta de rätta besluten som för vår verksamhet framåt, moderniserar vår struktur och lever upp till den treåriga strategi som godkändes vid höstmötet 2016: ”År 2019 har vi förändrat vår organisation så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle.”

Marthaförbundet är en föregångare i många hänseenden, speciellt med tanke på vår verksamhet. Vi är ofta steget före och trendsättare. Nu är tiden mogen för strukturen och beslutsfattandet i organisationen att också motsvara det framtida samhällets krav och behov.

Jag hoppas att du vill vara med och bygga framtidens Marthaförbund och göra en verklig skillnad!

Annika Jansson,
verksamhetsledare

Se alla artiklar