Tillägg till viktig information om stadgeändringarna

Som ett tillägg till det brev Marthaförbundets föreningsaktiva redan har fått gällande ändringar och korrigeringar i modellstadgarna, kommer ännu viktig information gällande tidpunkten för föreningarnas årsmöten och distriktens vårmöten. Responsen från fältet har varit rätt entydig när det gäller datum för när mötena bör hållas. Eftersom bokslutet ska vara verksamhetsgranskarna/revisorerna till handa en månad före själva mötet, blir en tidtabell där föreningarnas årsmöten hålls senast 10 februari alldeles för stram. Därför har Marthaförbundets styrelse beslutat att ändra datum så att ni har en realistisk chans att följa era stadgar och lagen gällande revisionen/verksamhetsgranskningen.

När ni nu behandlar stadgeändringarna tillsammans med de ändringar som vi informerade om förra veckan, ska ni också inom föreningarna behandla § 10, där datum för årsmöte ändras till senast den sista februari. Inom distrikten behandlar ni därmed också § 11, där datum för vårmöte ändras till före den sista mars.

Vi hoppas att det här underlättar arbetet för er alla föreningsaktiva som ska få bokslut och årsrapport klara för godkännande. Har du frågor – ring eller mejla oss!

Christel Raunio, tfn 050 911 2050
Frida Nylund, tfn 040 715 1579
Petra Högnäs, tfn 044 280 6609

Behöver du flera exemplar av stadgarna, eller vill du ha dem i elektronisk form, kontakta Marika Seger, tfn 044 735 4971. Per mejl når du oss med fornamn.efternamn@martha.fi.

Se alla artiklar