TÄVLING: SKRIV EN NY MARTHASÅNG!

TÄVLING: SKRIV EN NY MARTHASÅNG!

Uppgiften är att skriva både text och musik till en ny Marthasång. Det vinnande bidraget blir alla marthors lystringssång som sjungs gemensamt då marthorna träffas i olika föreningssammanhang. Kompositionen ska fungera som allsång och vara lättsjungen, även utan ackompanjemang. Av sången bör marthakraften, gemenskapen och vardagskunskapen framgå. Musikstycket ska ha en glad och medryckande melodi som får alla att sjunga med. Sången får inte ha framförts offentligt tidigare. Tävlingen är öppen för alla. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 1 000 euro.

Sänd ditt bidrag med noter och ljudband samt en eventuell videofilm till marthasang (at) martha.fi senast 15.9.2018. Marthaförbundets vice ordförande Camilla Hautala, camilla.hautala (at) gmail.com, svarar på frågor om tävlingen. Utförligare tävlingsregler kan du ladda ner här. Marthaförbundet förbehåller sig rätten till alla inkomna tävlingsbidrag fram till förbundets jubileum då vinnaren offentliggörs.

Se alla artiklar