Tack för maten! seminarium

Tack för maten! seminarium

Projektet Tack för maten! avslutas i samband med seminariet, och projektledare Sofia Grynngärds och projektkoordinator Jenni Haapala presenterar resultaten från det treåriga projektet.


Här berättar Sofia vad vi kan förvänta oss av seminariet. Programpunkterna presenteras längre ned.

Vem kan ha nytta av seminariet?
– Alla som arbetar med barn eller som lagar mat till barn. Alla som är intresserade av barn och mat. Fokus ligger på barn inom småbarnspedagogiken.

Vad kommer vi att lära oss på seminariet?
– Varför det är så viktigt att maten och måltiden blir pedagogisk från många olika synvinklar. Med alla intressanta talare får deltagarna en väldigt bred bild av ämnet barn och mat samt verktyg för hur man kan arbeta med mat inom småbarnspedagogiken. Vi ser verkligen fram emot dagen och tycker att vi har fått ett mångsidigt program med inspirerande talare.

Hur kan man dra nytta av lärdomarna på seminariet i sitt eget arbete?
– Man får både kunskap som kan hjälpa att förstå barnens ätande samt verktyg för att utveckla maten och måltiden i den egna verksamheten. Flera av talarna har också gett ut böcker som det finns möjlighet att köpa under dagen. I rekommendationerna om måltiden inom småbarnspedagogiken Mat ger hälsa och glädje betonas också måltidspedagogiken väldigt starkt och under dagen ges många verktyg för detta.


Seminarium 30.1, kl. 9.30–14, Kasarmin salit, Helsingfors

Hur väcker man barnens intresse för mat och hur uppmuntrar man dem att våga smaka? På projektet Tack för maten!s slutseminarium får alla som jobbar med barn och mat en rejäl inspirationskick. Målgruppen är daghems- och kökspersonal. Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna och under tillfället bjuder vi på morgonmål och en trerätters lunch.

09.30 Morgonmål & MiniBokmässa

10 Öppning av seminariet: Projektet Tack för maten!, slutrapporten presenteras
Sofia Gynngärds, Projektledare för Tack för maten!, Marthaförbundet
Jenni Haapala, Projektkoordinator för Tack för maten!, Marthaförbundet

10.30 Ett år med måltidspedagogik på dagis
Monica West
, daghemskock på Lekskolan Regnbågen

10.45 Måltidspedagogik – en grund för hållbara matvanor
Hanna Sepp
, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad samt entreprenör, läromedelsförfattare och föreläsare

11.30 Barnens matvanor och daghemsmåltiden från en forskares synvinkel
Eva Roos
, ledare för DAGIS-studien, Folkhälsan

12–13 Trerätters lunch i restaurangen Latva

13 Kockarnas och pedagogernas yrkesroll
Karolina Sparring
, kursledare, Mosebacka Matstudio och produktansvarig matkreatör och matstylist, Linas Matkasse

13.30 Hur känner vi smak?
Mari Sandell
, lektor, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus och docent, Biokemian laitos, Turun Yliopisto

Slutord och tack

14 Seminariet avslutas

Anmälan: https://www.lyyti.in/Tack_for_matenseminarium_6230.

Se alla artiklar