Tack för maten!

Klicka in hos UngMartha för att bekanta dig med det nya materialet Tack för maten!. Tack för maten-publikationens syfte är att stöda personal som jobbar med barn i frågor som berör matlagning, dukning och bordsskick. Samtidigt ska materialet finnas som stöd då man uppmuntrar barnen att pröva på och lyckas tillsammans i olika situationer som berör dessa temaområden.

Se alla artiklar