Ta ditt ansvar och visa solidaritet

Ta ditt ansvar och visa solidaritet

"I undantagssituationer som den vi nu befinner oss i sätts människors solidaritet på prov. Om någon klarar av dessa uppgifter så är det vi marthor – vi är beredda och vana att sträcka ut en hjälpande hand. Det gjorde vi under andra världskriget och det har vi beredskap att göra även i dag", skriver Annika Jansson i sin ledare i tidskriften Martha nr 2/2020.

I undantagssituationer som den vi nu befinner oss i sätts människors solidaritet på prov. Ordet solidaritet syftar på sammanhållning mellan olika människor inom en grupp, en nation eller hela världen. Sammanhållningen går ut på att man är beredd att hjälpa till inom gemenskapen. Det handlar om principen en för alla, alla för en.

I mitten av mars sattes de stora hjulen i rullning i Finland för att stoppa coronavirusets alltför snabba framfart. Regeringen förbjöd först sammankomster med fler än 500 personer och några dagar senare utfärdades ett förbud för samlingar på mer än 10 personer. Avsikten är att skydda de mest sårbara grupperna i samhället, det vill säga den äldre befolkningen och personer med någon grundsjukdom. Åtgärderna var även nödvändiga för att garantera att vårt hälso- och sjukvårdssystem klarar av att ta hand om ett större antal smittade.

I den rådande situationen har vi alla ett ansvar att följa myndigheternas instruktioner och ta dem på största allvar. Marthaförbundet som organisation har ett beredskapsansvar och delar därför information om hur medborgarna kan underlätta sin vardag i dylika situationer.

Marthaförbundets treåriga strategi lyfter upp beredskapsfrågan och i verksamhetsplanen för år 2020 är beredskap ett av tyngdpunktsområdena. Vi vill dela kunskap bland annat om vad ett hemförråd bör innehålla och hur man ska agera då samhället befinner sig i en krissituation till följd av oväder, elavbrott, avbruten vattenförsörjning eller under en oväntad störningssituation som den pandemi vi för närvarande bevittnar.

Vi vill att alla medborgare ska kunna känna sig trygga och beredda att agera vid störningssituationer då samhällets säkerhet är hotad av en eller annan orsak. Marthaförbundet har alltid varit en tillförlitlig aktör att räkna med och en trovärdig kunskapskälla, vilket blir allt viktigare i dagens informationssamhälle.

Vår roll är att utbilda och dela kunskap och genom vårt goda exempel visa solidaritet i samhället.

Nu är det extra viktigt att värna om att alla människor i ens omgivning har det bra. Hör gärna av dig till personer som du vet att bor ensamma och erbjud dem ditt stöd. Många som bor ensamma kan känna sig extra oroliga och kan behöva hjälp med att handla eller behöver förvissa sig om att det finns hjälp att få vid behov.

Att hamstra mat och mediciner är inte nödvändigt, det visar endast en brist på solidaritet. Vi har en utmärkt livsmedelsförsörjning i Finland, maten kommer inte att ta slut och medicinförrådet kommer att räcka till.

Det viktigaste för tillfället är att följa myndigheternas instruktioner, att vara solidariska med våra medmänniskor, att uppdatera kunskaperna i vardagsberedskap och att kolla att personer i närmiljön har det bra och känner sig trygga.

Om någon klarar av dessa uppgifter så är det vi marthor – vi är beredda och vana att sträcka ut en hjälpande hand. Det gjorde vi under andra världskriget och det har vi beredskap att göra även i dag.

Se alla artiklar