23.02.2015

Svinnkampen

Svinnkampen
I Finland slänger vi årligen i medeltal 24 kg mat per person. Sammanlagt blir det 130 miljoner kg matsvinn per år från hemhushållen. Lägg den här logon på minnet, för i april börjar Svinnkampen.
Se alla artiklar