Studera utomlands?

Studera utomlands?

För flera kan flytten utomlands samtidigt innebära en flytt från barndomshemmet, vilket innebär en rejäl omställning. För att hjälpa dig på traven har ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar sammanställt några praktiska punkter att tänka på innan flyttlasset drar iväg.

Under läsåret 2015–2016 var det 8 000 personer som studerade utomlands med hjälp av FPA:s studiestöd, vilket är dubbelt så mycket som det var för 10 år sedan.Wägar vägleder

Hitta bostad
Kontakta din läroanstalt eller studentkår för att kolla om du kan hyra boende via dem. Underskatta heller inte de sociala mediernas kraft, låt alla i ditt nätverk veta att du söker bostad. Kanske en bekants bekant har en bostad som hen hyr ut. Du kan också söka bostad på lokala Facebook-sidor för studerande på samma ort som du.

Flyttanmälan
Till den elektroniska flyttananmälan kommer du via Magistratens hemsida. Den kan göras tidigast en månad innan flytten. Med samma anmälan går informationen till bland annat befolkningsdatasystemet, posten, FPA, skatteverket, banker och försäkringsbolag.

Ansök om studiestöd från FPA
Då du studerar utomlands kan du ansöka om studiepenning, statsgaranti för studiestöd och bostadstillägg. Beloppet på studielånet som du kan lyfta då du studerar utomlands är 800 euro/månad. Ansökan kan göras via FPA:s nättjänst. Kom ihåg att bifoga en kopia på ditt hyresavtal då du ansöker om bostadstillägget.

Stipendier
www.fyrk.fi finns information om stipendier och bidrag som lediganslås av fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering. Kolla upp om dina utlandsstudier berättigar till ett stipendium eller understöd.

Skattekort
Om du inte arbetar i ditt vistelseland kommer du inte att behöva vidta åtgärder gällande ditt skattekort. Men så fort du väljer att arbeta vid sidan om studierna måste du kontakta skatteverket i ditt vistelseland. För att ansöka om skattekort i vistelselandet behöver du ha med dig ditt pass och ett bevis på att du studerar. Som studerande kan det vara att du får en lägre skatteprocent. Kom ihåg att du måste anmäla dina inkomster också till det finska skatteverket, eftersom utlandsinkomst är beskattningsbar inkomst i Finland.

Telefonabonnemang
Om du har ett tidsbundet avtal är det vanligtvis svårt att säga upp avtalet innan avtalets slut, men då du flyttar utomlands är detta möjligt. Kontakta din operatör för att säga upp kontraktet. Om du vill behålla ditt nummer för framtiden lönar det sig att kolla med operatören vad de har att erbjuda för detta ändamål.

Försäkringar
Ring ditt försäkringsbolag i Finland för att fråga hur det lönar sig att gå till väga med försäkringarna. Vissa försäkringsbolag rekommenderar att du försäkrar egendom som finns i ditt nya hemland via ett lokalt försäkringsbolag. Kom alltid ihåg att försäkra både dig själv, ditt hem och din egendom.

Socialskydd
I vanliga fall upphör en persons rätt till socialskydd i Finland då utlandsvistelsen varar i över 1 år. Som undantag ses dock studeranden. Om din huvudsyssla är att studera på en ackrediterad läroanstalt behåller du sin rätt till finskt socialskydd.

Det finska socialskyddet upphör ifall du vid sidan av studierna börjar arbeta i ditt vistelseland. Som arbetstagare är det vistelselandets socialskydd som gäller, alltså bör du alltid meddela FPA om inlett arbetsförhållande. Det finska socialskyddet upphör så fort du inlett ditt arbete.

Personnummer
Då du flyttar för en längre tid till ett annat land måste du bli inskriven i landets befolkningssystem. Länderna kan ha olika krav på vistelsetid, exempelvis Danmark kräver att alla som bor över 6 månader i landet anmäler sig, medan Sverige och Finland kräver att vistelser över 1 år anmäls. Registrering i befolkningssystemet innebär att du får ett personnummer. Personnumret brukar också vara ett krav för att öppna exempelvisbanktjänster.

Banktjänster
Ifall du är lagligt bosatt i ett EU-land har du rätt att få ett bankkonto, betalkort och nätbank för att sköta dina dagliga bankärenden.


Källor

Se alla artiklar