08.04.2019

Spara åt barnen?

Spara åt barnen?

Att spara eller inte spara – det är frågan? Vår ekonomirådgivare ger tips för att komma igång med sparandet åt barnen och ta beslut kring vilken sparform som är bäst lämpad för just er.

Det är rätt så vanligt att spara till sina barn, eller till barn som finns i ens närhet. Enligt en undersökning gjord år 2018 av Nordea sparar tre fjärdedelar av föräldrar åt barnen. Ungefär en fjärdedel av de barnen har också far- eller morföräldrar som sparar åt barnen.

Som sparmotiv kan finnas en önskan om att ge barnet en trygg start i livet och ett startkapital för att till exempel köpa en bostad. Det kan också vara frågan om att man hellre ger en slant pengar som gåva än ytterligare en leksak som barnet kanske inte egentligen behöver.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte måste spara till barnen och att alla inte har möjlighet eller en önskan att göra det. Men för de som vill spara till sina barn eller till barn i sin närhet följer här en guide till hur man börjar och alternativen som finns.

Allmänna råd

  • Pengar som sparas i barnets namn är juridiskt sett barnets och föräldrarna har inte rätt att använda dem för eget bruk. Pengarna kan dock användas för barnets egna kostnader, till exempel inköp och hobbyn. Barnets pengar får dock inte användas till att betala föräldrarnas utgifter eller syskons hobbyn. FPA har därför gjort en tolkning att pengar sparade i barnets namn kan beaktas vid utbetalning av utkomststödets basdel, eftersom pengarna får användas för att täcka barnets kostnader.
  • Om summan som ges i gåva är 5 000 euro på tre år betalas gåvoskatt på gåvan. För gåvor som är max 49 99,99 euro på tre år betalas ingen gåvoskatt. Summan gäller per gåvogivare. Ett barn kan alltså motta gåvor skattefritt av flera personer.
  • Om summan överskrider 20 000 euro ska den anmälas till magistraten, som övervakar minderårigas betydande tillgångar. Efter det ska en årsanmälan göras över tillgångarna.
  • När barnet blir myndigt har personen rätt att använda pengarna och tillgångarna enligt eget tycke. Kapitalinkomster (exempelvis försäljningsvinster och dividender) påverkar vissa socialstöd som bostadsstöd, men ej studiestöd.
  • Det är viktigt att kombinera sparandet med att tillhandahålla allmän ekonomisk kunskap åt barnet, så att barnet är moget att förvalta pengarna när det är dags.

Spara på bankkonto

På ett vanligt bankkonto är pengarna trygga, men de ger ingen avkastning, eftersom räntan man får på ett bankkonto är väldigt låg. För att man ska kunna öppna ett bankkonto åt en minderårig krävs bägge vårnadshavarnas godkännande. Lättast går det att öppna ett bankkonto i föräldrarnas namn och under deras nätbank. Barnet behöver ett giltigt ID eller pass. Vårdnadshavarna kan sinsemellan bestämma vem som har användningsrätt till kontot.

Spara i aktier

Att äga en aktie är att äga en del av ett företag. Många företag betalar ut en del av sin vinst, en dividend, åt sina ägare. På dividenden betalas skatt. Det kan löna sig att välja ut lite flera företag om man väljer att spara i aktier åt barnet, eftersom det alltid är förenat med risk att placera. Att endast äga aktier i ett företag är att utsätta sig för en onödig risk.

För att köpa aktier behöver du ett speciellt bankkonto, som kallas för värdeandelskonto. Det uppstår kostnader varje gång du köper aktier, vissa banker tar ut en procentavgift av köppriset, medan andra tar en fast kostnad oavsett vad köpesumman är. Det är viktigt att kontrollera att priset inte blir för högt när du köper aktier. Om du till exempel betalar en avgift på 8 euro för att köpa aktier är det inte ekonomisk att köpa aktier för 20 euro. Då måste din aktie gå upp i värde med 40 procent innan du ens har täckt köpavgiften.

Ofta brukar man rekommendera aktieinköp på cirka 500 euro vid sådana köpavgifter. Använder du dig däremot av en bank som debiterar exempelvis 1 procent av köpesumman (0,20 euro) så kan du gott köpa aktier för mindre summor på en gång.

Barnet behöver ett värdeandelskonto för att spara i aktier. Det kan du göra i din egen bank, eller i en specialiserad placeringsbank.

Spara i fonder

En fond är en färdig portfölj som består av olika värdepapper, oftast aktier och/eller räntor. En fond med en blandning av aktier och räntor kallas för en blandfond, till skillnad från renodlade räntefonder och aktiefonder. En aktiefond kan ofta gå upp och ner i värde, medan en räntefond är relativt stabil. En blandfond strävar efter att öka i värde, men utan att gå upp och ner mycket.

En fond kan vara aktiv eller passiv. I en aktiv fond gör en fondförvaltare aktiva köp- och sälj- beslut, och du betalar en förvaltningsavgift (ofta kring 1–2 procent av kapitalet) för det jobbet. En passiv fond följer däremot ett visst index, exempelvis Finlands 25 mest omsatta företag (OMXH25) och ingen fondförvaltare gör köp- och sälj beslut. En passiv fond har ofta låga eller icke existerande förvaltningsavgifter. För att en aktiv fond ska vara lönsam för dig som placerare så ska den prestera bättre än vad den passiva fonden gör, efter kostnaderna.

Fördelen med fonder är att du får en jämn spridning. Fondens dividender beskattas inte heller av dig utan betalas rakt in i fonden. Du skattar först när du säljer av fonden, vilket gör att ditt kapital växer till sig bättre (ränta på ränta-effekten). Du kan köpa fonder via din egen bank eller vid specialiserade placeringsbanker.

Ränta på ränta-effekten

Med ränta på ränta-effekten avses den värdeökning som placeraren får över tid. Som exempel: om du investerar 100 euro och får en årlig avkastning på 5 procent kommer ränta på ränta-effekten att se ut som exemplet nedan. Avkastningen blir alltså större för varje år. Därför lönar det sig att placera på lång sikt och återinvestera avkastningen.

0 år100 euro
1 år105 euro (avkastning 5 euro)
2 år110,25 euro (avkastning 10,25 euro)
3 år115,76 euro (avkasnting 15,75 euro)
4 år121,55 euro (avkastning 21,55 euro)
5 år127,63 euro (avkastning 27,62 euro)
6 år134,00 euro (avkastning 34,62 euro)
7 år140,71 euro (avkastning 40,71 euro)
8 år147,74 euro (avkastning 47,74 euro)
9 år155,13 euro (avkastning 55,13 euro)
10 år162,88 euro (avkastning 62,88 euro)
11 år171,03 euro (avkastning 71,03 euro)
12 år179,58 euro (avkastning 79,58 euro)
13 år188,56 euro (avkastning 88,56 euro)
14 år197,99 euro (avkastning 97,99 euro)
15 år207,89 euro (avkastning 107,89 euro)Se alla artiklar