Social hållbarhet som framtidsstrategi

Social hållbarhet som framtidsstrategi

"Social hållbarhet handlar om att bli en än mer inkluderande rörelse. En rörelse som är öppen för alla, som är jämställd och där tilliten är stark. En rörelse som framför allt upplevs som lättillgänglig", skriver förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i ledaren i tidskriften Martha (6/2019).


För mig är nyckelordet när jag tänker på framtiden: hållbarhet.

Det finns tre huvudsakliga former av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social.

Vi talar ofta om de två förstnämnda, alltså om ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De är självskrivna för oss via den verksamhet vi bedriver. Men den sociala hållbarheten i vår rörelse talar vi mindre om.

Social hållbarhet handlar om att bli en än mer inkluderande rörelse. En rörelse som är öppen för alla, som är jämställd och där tilliten är stark. En rörelse som framför allt upplevs som lättillgänglig.

Social hållbarhet betyder för oss, bland annat, att alla ska känna att det är lätt att komma med i vår verksamhet.

Det som vi som förbund behöver speciellt mycket i dag är yngre medlemmar. Vi har inte för många äldre medlemmar – vi har för få unga.

När man tar en titt på den nuvarande åldersfördelningen och den prognos som vi har gjort för de kommande åren, ser vi att medelåldern i förbundet är relativt hög. Därför måste vi arbeta socialt hållbart med tanke på framtiden. Tröskeln ska vara tillräckligt låg för att man ska vilja komma med i vår verksamhet.

Som sagt, och jag vill ännu understryka det, vi har inte för många äldre medlemmar, vi har för få unga.

Men vi har flera trumfkort på hand: Vi har värderingar som ligger i tiden och vi vet att dagens unga väljer vad de vill lägga sin tid på utgående från värderingar. Vi har de flesta av pusselbitarna på plats – nu gäller det för oss att lägga pusslet.

En ung människa ansluter sig inte till martharörelsen för att sitta på möten och skriva protokoll. Hon ansluter sig för att hon delar våra värderingar – och för att hon vill arbeta för jämställdhet, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt för en bättre vardag.

Vi har ett ansvar att göra allt vi kan för att locka med nya medlemmar. Det ligger på vårt ansvar att skapa en ännu mer socialt hållbar rörelse. Det är vi som ska minska på det rutinmässiga och administrativa – och skapa mer utrymme för det lustfyllda och det värderingsdrivna.

Med dessa ord vill jag på mina egna samt centralstyrelsens vägnar önska er en riktigt skön jul och ett gott nytt marthaår 2020!

Se alla artiklar