Snabblån och ungdomar

Svar:
Med snabblån avser man i allmänhet krediter tagna via internet, via mobiltelefon men även i butik. Gemensamt för dessa är avsaknad av betänketid och möjligheter att jämföra med andra motsvarande krediter.

Jag skall nu begränsa mig till snabbkrediter via mobiltelefon. Räntor och kostnader för dylika krediter blir oftast otroligt höga då man omräknar dem till verklig årsränta, som är ett instrument för att jämföra krediters totala kostnader där inte bara räntan utan även olika slags kostnader och avgifter beaktas.

Paradoxalt i detta sammanhang är att kreditgivarna för mobiltelefonkrediterna sällan talar om ränta, utan om kostnader, tills det är någon som vill annullera krediten (det har man nämligen rätt till inom 14 dagar från det att man upptagit krediten). Då står det nämligen i klartext i kreditvillkoren att man i så fall bör betala verklig årsränta för den tid man haft tillgång till pengarna. Vissa kreditföretag nämner till och med räntesatser på över 600 %.

Exempeluträkningar som kreditgivarna ibland presenterar är gjorda så att det verkar dyrare att annullera än att fullfölja kreditavtalet. Kreditgivarna hålls nog hela tiden ”under lupp” av bland annat Konsumentverket, lagstiftare och massmedier.

Annulleringsmöjligheten, och att den måste finnas upptagen i kreditvillkoren, är just ett exempel på något som kommit till senare för att strama till reglerna, även om den i praktiken har ringa betydelse. Det är också numera få av kreditgivarna för mobiltelefonkrediterna som godkänner kredittagare under 21 år. Tankar finns också att begränsa kreditföretagens öppethållningstider, vissa verkar dygnet runt/sju dagar i veckan.

Helt nyligen förbjöd Konsumentverket kreditgivarna att i sina villkor förbehålla sig rätten att anmäla kredittagaren till kreditupplysningsregistret om krediten ej är återbetald inom 60 dagar och de uppmanades att direkt avbryta en indrivning, som de delges uppgiften att krediten grundar sig på bedrägeri. Även andra begränsningar och eventuellt lagändringar är att vänta.

Om dina barn är 18 år fyllda och myndiga har du egentligen inga juridiska möjligheter att hindra dem. Det du kan göra är att upplysa dem så mycket som möjligt, och i familjen få till stånd diskussioner där fördelar och nackdelar kommer fram.

Ta själv reda på fakta så mycket som möjligt, så du har svar på tal. Internet är nog den aktuella källan i detta sammanhang. Genom sökordet ”pikalaina” får man fram en massa information och flera diskussionsforum där ämnet diskuterats. Likaså lönar det sig alltid att gå in på Konsumentverkets sidor i dylika konsumentfrågor.

Om du själv är ovan att surfa på nätet, kan ni söka informationen tillsammans eller så får du anlita någon annan ”hjälpreda”. Så länge ens barn bor hemma och får ekonomiskt stöd av föräldrarna tycker jag också att föräldrarna har rätt och möjligheter att komma överens om spelregler då det gäller barnens ekonomi, fastän dessa skulle vara myndiga.

Se alla artiklar