Smycke för Marta Centrs


Halsbandet symboliserar:

  • Arbete mot våld mot kvinnor och barn
  • Arbete för kvinnans jämställdhet och delaktighet
  • Stöd för kvinnor och barn som blivit utsatta för människohandel och prostitution
  • Stöd för bättre möjligheter till en bättre vardag för kvinnor med låga eller inga inkomster

Kvinnostödcentret Marta Centrs verkar sedan år 2000 i Riga för att förbättra och förstärka kvinnans ställning och situation i Lettland. På centret arbetar psykologer, socialarbetare, jurister mfl. för att hjälpa kvinnor och barn i svåra situationer och för att hitta möjligheter till ett bättre liv.

Se alla artiklar