Smartare, gladare, starkare

Varför vägrar vi lyssnar på olyckskorparna som kraxar om föreningslivets nedgång, att antalet finlandssvenskarna minskar och att engagemanget i samhället avtar? –för att nämna bara några faktorer som ganska ofta slängs fram då föreningsliv och organisationer diskuteras.

Vi lever i dag i ett samhälle där ökad konsumtion, resultat och effektivitet är begrepp som flitigt används i debatten och inom affärsvärlden, men också inom organisationer i tredje sektorn. För att visa på en mera mänsklig attityd används också ord som nätverk, synergier och hållbar utveckling. Men vad betyder de konkret? Hur tar sig orden form då de släpps ut ”in the real world” eller ”på gräsrotsnivå”?

Vi vet att mellan alla dessa ord ryms ett oändligt antal individer: 5,3 miljoner finländare, 290 000 finlandssvenskar och över 10 000 marthor. Hur berörs de av en organisation som säger sig arbeta för dem och för det de behöver? Och hur nås de av budskapet? Det är frågor vi ständigt ställer oss. Hur kommunicerar vi med er och vad är det vi kommunicerar?

I arbetet med att utveckla en organisation gäller det att i ryggraden känna vad organisationen står för. Det gäller att känna att organisationens värderingar finns och känns riktiga. Det gäller att tro på det budskap vi för ut. För då budskapet är trovärdigt, är det också lätt för andra att ta det till sig.

Marthaförbundet har alltid arbetat för välfärden i samhället på olika plan och på olika sätt. I dag, när vi ser på hur samhället ser ut, hur den vanliga kvinnan lever i Finland och hur vardagen ter sig i de olika hemmen, vet vi också att den kunskap och det stöd vi kan ge, behövs. Genom att få med våra medlemmar i planeringen och förverkligandet av verksamheten, blir organisationen också en del av det sammanhang våra medlemmar lever i. Känslan av tillhörighet är oerhört viktig för att en organisation ska överleva, växa och bli starkare.

Det finns väl ingen som säger nej till en trygg skön famn, ett gott hem, glada skratt, härliga vänner, nya kontakter, engagemang, ansvar för andra och en oändlig skattkista med idéer och möjligheter för en hållbar livsstil att ösa ur? Det är det Marthaförbundet vill vara för dig, vår medlem.

Christel Raunio
ordförande

Se alla artiklar