Skolmaten gör skillnad

Skolmaten gör skillnad

Varför behöver vi prata om skolmaten?

– Skolmaten berör oss alla i något skede av livet, minst en period på tolv år. Och offentlig mat äter vi ännu längre. Alla har en åsikt om skolmaten och den behöver ständigt granskas och diskuteras.

Vad finns det för möjligheter till utveckling inom skolmaten?

– Här finns ju alla möjligheter! Det finns skolmatsrekommendationer och det är dags att genomföra dem på alla plan. Som bekant är det bara den uppätna maten som ger oss näring. På många håll är eleverna med och påverkar skolmåltiden och det är en utveckling i rätt riktning. Mera sådant! Jag skulle gärna se mera samarbeten mellan hemmen och skolan också då det kommer till den viktiga skolmåltiden. Vi vuxna kan ha många minnen och fördomar från vår egen skoltid, på gott och ont. Var uppriktigt intresserad av hur dagens skolmat ser ut och ta del av kommunens måltidsplanering, och om inte annat så följ med veckomatsedeln och fråga ditt barn "vad åt ni i dag?".

Hur är läget med skolmaten i Finland i dag?

– Min åsikt är att det är ganska bra. Tyvärr är de ekonomiska resurserna skamligt små. Trots det serveras det dagligen god mat i våra skolor. Jag ser fram emot den dag så kommuner och städer kan stoltsera med summor de vågat satsa på skolmaten. Varför snåla på den viktigaste stunden på dagen, matpausen? När ska kommunala beslutsfattare inse matens makt? Skulle jag själv ha småbarn och välja bostadsort skulle jag söka mig till orter där det satsas på den offentliga måltiden – det är att bry sig om invånarna. Och om inte det så i alla fall en ort där det finns fungerande skolkök, kör inte ner dem!

Hur uppstod idén till seminariet?

– Marthaförbundet har flera gånger fått frågan om kan vi göra något för att förbättra skolmaten och försvara skolköken. Eftersom vi som förbund inte kan jobba för enskilda lokala skolor eller kommuner men ändå känner att vi vill stöda en såpass viktig sak så är det här ett sätt.

Vad kan ett stort seminarium leda till?

– Förhoppningsvis får det de kommunala beslutsfattarna en insikt om vilken betydelse bra mat har. Vi önskar att personalen ska känna att deras dagliga arbete uppskattas, vi vill minska matsvinn, vi vill ha matglädjen tillbaka. Det här är ett tillfälle att samlas och utbyta tankar, kläcka nya idéer och visa på möjligheter och nya sätt att jobba.

Vem är seminariet riktat till?

– Kökspersonal, beslutsfattare, matintresserade, lärare, studerande och personer i branschen.

Marthaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson deltar i paneldiskussionen De äter ju inte ens! under seminariet.


Toppseminariet Skolmat, gör skillnad! går av stapeln 10.12 på Hanaholmen i Helsingfors. Seminariet är tvåspråkigt och avgiftsfritt, program och anmälningformulär här. Seminariet arrangeras som ett samarbete mellan Elo-stiftelsen, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands svenska Marthaförbund.

Se alla artiklar