Ska momsen ta död på föreningarna?

Enligt EU:s så kallade gröna bok eftersträvar man ett enhetligt beskattningssystem för tjänster och varor. Indirekt och direkt kommer då också föreningslivet och den verksamhet som bedrivs inom föreningarna att beröras av mervärdesskatt.

Bakgrunden till den starka reaktion som vi i dag kan se på flera håll inom förenings- och organisationslivet, med start inom ungdomsrörelsen, härrör sig bland annat från det svar som Sverige fick då man ville uppmärksamma EU på det unika frivilligarbetet, som hittills inte varit momspliktigt. Inom EU förstår man inte vad föreningarna i Sverige och Finland gör som är så annorlunda från det övriga frivilligarbetet i Europa. Således finns det inte heller en förståelse för varför de tjänster och varor som en liten förening producerar skulle undgå mervärdesskatt.

Konkret skulle förslaget innebära mera byråkrati, kostnader och minskade intäkter för föreningarna. I föreningarnas förlovade land Finland, med över 100 000 föreningar, skulle förslaget vara ett hårt slag mot den talkoanda och det frivilligarbete som präglat vårt föreningsliv. Förslaget motiveras bland annat med att de intäkter som föreningarna får snedvrider konkurrensen. Marthaförbundet har oerhört svårt att se hur de små intäkter som en idrotts-, ungdoms- eller marthaförening får för exempelvis korvförsäljning, kaffeservering eller för att uppföra en teaterpjäs, och som direkt går till verksamheten utan strävan efter vinst, kan vara en fara för det privata näringslivet. Genom att momsbelägga den verksamheten minskar man den snäva ekonomiska rörelsemån föreningarna har. Likaså är vi oroliga för hur föreningslivet i fortsättningen ska få med nya krafter då byråkratin tar över.

Därför har Marthaförbundet gjort ett uttalande i frågan och uppmanat sina föreningar att också skriva ett genmäle till EU-kommissionen. Därtill kommer vi att tillsammans med de övriga rådgivningsorganisationerna i landet göra ett gemensamt genmäle till EU. Vi vill se att föreningslivet och frivilligarbetet fortsättningsvis blomstrar och har realistiska möjligheter att överleva och växa. Vi är uppriktigt oroliga över att momsen tar död på föreningslivet.

Christel Raunio
Förbundsdirektör

Se alla artiklar