Semesterersättning för sommarvikarier

Jag kollade med Palvelualojen ammattiliitto-Pam eller Servicefacket på svenska, dit hotell- och restaurangbranchen hör. Enligt rådgivaren där är det helt klart att du har rätt till ersättning. Hur mycket beror på hur mycket du arbetat. Om du har minst 14 arbetsdagar under en kalendermånad har du rätt till 2 semesterdagar och bör få en ersättning som motsvarar dem.

Om du däremot räknas som deltidsanställd, det vill säga har arbetat 102 timmar eller mindre under en tre veckor, har du rätt till två semesterdagar för de kalendermånader du arbetat över 35 timmar. De deltidsanställdas semesterlön är 9 % av de totala löner som betalats under perioden 1.4 innevarande år – 31.3 följande år, om man under denna totalt arbetat minst 6 timmar. I ditt fall alltså 9 % på det du fått som lön under ditt sommarjobb och lön som du kommer att få om du fortsätter. Då anställningen upphör har arbetstagaren rätt att få den intjänade semesterersättningen.

Jag vet att endel arbetsgivare som har inhoppare och timanställda kontinuerligt betalar semesterersättningen i samband med lönebetalningarna för att inte behöva hålla reda på hur mycket som samlats och när den borde betalas. I fall arbetsgivaren tillämpar något annat kollektivavtal kan procenten vara samma lagstadgade 9 % eller till och med högre. Kolla med någon fast anställd vem som är förtroendeman eller vilket branchförbund caféet hör till.

Se alla artiklar