Sänkt skatt för miljövänlig alkylatbensin

Alkylatbensinen är renare än vanlig bensin och ger därför avsevärt mindre skadliga utsläpp av bl.a. polyaromatiska kolväten och kväveoxider. Störst är miljönyttan när alkylatbensin används i tvåtaktsmotorer, där förbränningen är mer ofullständig än i
fyrtaktsmotorer. Det vore särskilt viktigt att övergå till alkylatbensin i de äldsta och mest förorenande tvåtaktsmotorerna i bl.a. små aktersnurror, motorsågar och andra trädgårdsmaskiner.

- Den renaste bensinen borde användas i de sämsta maskinerna, säger Camilla Sederholm, ekologisk rådgivare på Marthaförbundet.

Alkylatbensin tillverkas i Finland och produkten har funnits på marknaden i mer än tio år. Trots detta är marknadsandelen fortfarande liten. En orsak är att konsumentpriset på alkylatbensin klart högre än för vanlig bensin. Organisationerna överräckte till Wideroos en kanister med alkylatbensin, vars literpris var 3,30 euro.

- Alkylatbensinen är ett gott exempel på hur regeringen kunde infria sina löften om att revidera beskattningsstrukturen för att befrämja hållbar utveckling, poängterar Bernt Nordman från Natur och Miljö. I Sverige har man kompenserat de högre produktionskostnaderna för alkylatbensinen genom en skattesänkning på cirka 20 cent per liter.

Underteckningar har samlats in under åren 2004-2005 via Internet och på gator och torg, bland annat inom ramen för projektet Finlandssvenskt Östersjöforum.

- Kampanjen har ökat intresset för alkylatbensinen hos bland annat småbåtsägare och lantbrukare. Användningen av alkylatbensin i röj- och motorsågar och gräsklippare har avsevärda fördelar med tanke på miljön och framförallt den egna hälsan, framhåller Bettina Selander från Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Med denna namninsamling förutsätter organisationerna att regeringen drar sitt strå till stacken för att befrämja en miljömässigt sund utveckling:

Sänk skatten för miljövänlig alkylatbensin!

Mera information:

Camilla Sederholm, ekologisk rådgivare, Finlands svenska Marthaförbund, 040-845 2975

Bettina Selander, informatör, Svenska Lantbruksproducenters
Centralförbund, 09-5860 4624

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, 050-5250348
Se alla artiklar