#SparSeptember är här!

#SparSeptember är här!

Att spara pengar är givande, både ekonomiskt och mentalt. Efter sommarens rutinlösa liv kan det vara skönt att återgå till vardagen - och vad är då inte bättre än att få rivstarta hösten med nya utmaningar och sparmål?

Marthaförbundet firar #SparSeptember varje år och under månaden uppmuntrar vi alla att hitta ett nytt sätt att spara, ett nytt sparmål eller att skapa nya rutiner kring det egna sparandet. Att spara pengar är något som borde finnas i allas privatekonomi och att ha det som en rutin till exempel genom automatiska överföringar i nätbanken underlättar sparandet i vardagen.

Målet med #SparSeptember är dock inte att bara se över sitt normala sparande. Målet är att hitta ny inspiration och låta kreativiteten flöda – det är vanligen då som sparandet blir roligt och känns enklare. För många kräver det en ny utmaning, i år erbjuder vi den i form av Marthaförbundets konsumtionskalender.

Kalender


När vi budgeterar planerar vi hur vår konsumtion ska se ut för den kommande tiden. Men vi glömmer ibland att uppföljningen av vår ekonomi är minst lika viktig. De tär lätt hänt att man köper varor och tjänster utöver det man budgeterat för - både spontant och på rutin. Därför vill vi utmana er att följa upp konsumtionen på dagsnivå under Sparseptember!

Konsumtionskalendern är ett verktyg där du lätt kan följa upp din konsumtion på dagsnivå. Tanken är inte att fylla i kalendern varje gång en betalning görs utan att visualisera vår användning av pengar på vardagsnivå.

Använd konsumtionskalendern så här:

Konsumtionskalendern står utanför din budget. Här skriver du inte upp planerade matinköp eller när hyran ska betalas. Istället skriver du upp vad du prioriterar den kommande månaden, exempelvis att inte köpa nya kläder eller att inte köpa något utöver veckohandlandet (inga småköp!).
Uppföljningen sker dagsvis genom att strecka över kalenderdagarna med en färg:

Rött – en dag då du har konsumerat något (ens för en euro) som inte direkt hör till
hushållets fasta kostnader. En tröja, en kaffekopp på stan eller ett nytt garnnystan.

Gult – en dag då du har konsumerat, men som du på förhand har bestämt att får vara ett undantag under månaden.

Grönt – en dag du lyckats med att inte konsumera någonting alls!

Undantagen i konsumtionskalendern kan vara konsumtion som du är medveten om på förhand, till exempel en födelsedag som ska firas eller höstens hobby som behöver betalas. Undantagen är där för att inte behöva markera inplanerade, budgeterade inköp med röd penna. Undantagen ska dock inte användas för att fylla alla dagar, hela poängen är att du ska ha så många gröna dagar som möjligt.

Du kan ladda ner Marthaförbundets konsumtionskalender för #SparSeptember här nedan. För mera inspiration kan du även lyssna på ekonomirådgivarnas podcast, som behandlar den nya konsumtionskalendern och sparande under avsnitt 29 som släpps 30.8.2023.

Du hittar Prata pengar-podden på Spotify och på SoundCloud!

Konsumtionskalender att ladda ner

Se alla artiklar