Samhällsengagemang på alla nivåer

Att i dag fungera som en organisation inom tredje sektorn och påverka beslutsfattare och tjänstemän innebär att vi påverkar politiken. Vi tar ställning, tycker till, kommer med frågeställningar, lobbar där det går för att få igenom det vi tror på.

Att Marthaförbundet tar ställning i frågor är inte det samma som att vara partipolitiskt aktiv. Marthaförbundet stöder inget särskilt parti, utan försöker puffa på där det finns en öppning att skönja. Men det betyder inte att det inte skulle finnas personer inom Marthaförbundet som är politiskt aktiva. Marthaförbundet ställer inte upp i val med egna kandidater, men inom vårt förbund finns flera medlemmar som ställer upp i val såväl på kommunal som på riksnivå. Precis som det ska vara.

Redan de första marthorna var politiskt aktiva. Utan att vara politiskt aktiv är det svårt att påverka. Man behöver inte vara partipolitiskt aktiv för att utbyta åsikter, kläcka nya idéer och verka för gemensamma ärenden. Att sedan förankra dessa idéer och ställningstaganden i den politiska arenan via sina politiskt aktiva medlemmar är bara ett sätt nå sina mål. Så fungerade Lucina Hagman och Ebba Östenson, och så fungerar många marthor och förtroendevalda inom Marthaförbundet i dag. Och det är just så som det ska vara! Dessa kvinnor behövs!

Riksdagsvalet kör snart igång på allvar. Det är klart att ett så stort val också på olika sätt uppmärksammas inom Marthaförbundet. Inte heller Marthaförbundet kan blunda för det faktum att samhället styrs av riksdagen. Vi vill påverka riksdagen i de frågor som berör det vi jobbar för, det vill säga kvinnan i samhället.

År 1907, i det första riksdagsvalet där kvinnor fick ställa upp, uppmanades marthorna att delta, att utnyttja sin grundlagsenliga rätt att rösta och att gärna rösta på en kvinna, kanske en martha. Marthaförbundet som organisation stöder ingen enskild kandidat. Men jag ser det nog som helt klart att en kandidat som värnar om kvinnan på alla nivåer och i alla samhällsskikt på olika sätt också förmodligen är en kandidat som känner varmt för Marthaförbundet och de frågor vi arbetar för.

Christel Raunio
Verksamhetsledare

Jag vill önska er alla en riktigt fridfull och skön jul!

Källa: Tidskriften 08/06

Se alla artiklar