Saara-Sofia Sirén kandidat i ordförandevalet för Kvinnoorganisationernas centralförbund

Saara-Sofia Sirén kandidat i ordförandevalet för Kvinnoorganisationernas centralförbund

Finlands Svenska Marthaförbund rf och Marttaliitto ry utser riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén till kandidat i ordförandevalet för Kvinnoorganisationernas centralförbund.

Finlands Svenska Marthaförbund och Marttaliitto som i tiderna grundande Kvinnoorganisationernas centralförbund utser riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén till sin kandidat i ordförandevalet 2021. Nuvarande ordförande Eva Biaudets mandatperiod går mot sitt slut. Bakom nomineringen står också Finska gymnastikförbundet, Kokoomuksen Naisten Liitto, Ätstörningsförbundet - SYLI och Plan International Finland.

– Saara-Sofia har gett prov på sitt starka engagemang i kvinnofrågor och visat sin förmåga att samarbeta över gränserna. Det har också gett resultat. Det är självklart för oss att stödja en kandidat som i olika roller har arbetet för jämställdhet, säger verksamhetsledarna Annika Jansson (Marthaförbundet) och Marianne Heikkilä, (Marttaliitto).

– Vi uppskattar Saara-Sofias mångsidiga bakgrund och hennes goda samarbetsförmåga. Hon har visat sig vara en outtröttlig försvarare av jämställdhet. Vi är stolta över att kunna presentera Saara-Sofia som en potentiell ledare för Kvinnoorganisationernas centralförbund, säger Kaisa Vikkula, ordförande för Finska gymnastikförbundet.

– Jag är väldigt tagen av det omfattande stöd jag har fått i samband med nomineringen till den här viktiga och för mig värdefulla rollen. Min bakgrund ligger i organisationsvärlden och jag har arbetat för jämlikhet och mänskliga rättigheter samt jämställdhet under hela min politiska karriär. I den här rollen kunde jag dra nytta av min erfarenhet från organisationsvärlden och som opinionsbildare. Jag skulle beskriva mig som en mångårig organisationsaktivist med erfarenhet från olika förtroendeuppdrag i nästan tjugo års tid. Jag har också varit ordförande för många nationella organisationer, säger Saara-Sofia Sirén.

I sin roll som riksdagsledamot har Sirén aktivt lyft fram frågor som rör jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon är känd för att samarbeta över partigränserna och fungerar i nuläget som ordförande för flera partiöverskridande grupper som arbetar med att främja flickors och kvinnors ställning.

Kandidater till valet av ordförande och styrelse för Kvinnoorganisationernas centralförbund 2021

Årsmötet för Kvinnoorganisationernas centralförbund hålls måndagen den 15 november 2021 med start klockan 15.00. Du kan delta både på plats och på distans. Anmälningen öppnar i oktober.

Mötet innehåller val av ordförande och styrelse. Den nya ordföranden och fyra (4) styrelseledamöter väljs för en treårsperiod från 2022 till 2024 för att ersätta de avgående ledamöterna.

Enligt paragraf 11 i föreningens regler är mandatperioden för ordföranden och andra styrelseledamöter tre år. En person får vara medlem i styrelsen högst sex år i rad.

Kvinnoorganisationernas värderingar är öppenhet och jämlikhet, jämställdhet, politisk och religiös obundenhet. Vi samarbetar och tar modigt ställning! Vi bad kandidaterna berätta för oss hur de tidigare har jobbar kring de här värderingarna och hur de skulle främja dem i det fortsatta arbetet för Kvinnoorganisationernas centralförbund.

Här kan du läsa mer om Kvinnoorgainisationernas centralförbund.


Se alla artiklar