Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under vintern och våren 2021

Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under vintern och våren 2021

Marthaförbundet understryker att varje distrikt, förening/krets och medlem själv ansvarar för att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygga att coronaviruset sprids. Pandemisituationen lever hela tiden och verksamheten bör anpassas enligt aktuella myndighetsrekommendationer.

Marthaförbundet kan inte just nu ge rekommendationer för vilken verksamhet som kan ordnas på fältet eftersom situationen varierar lokalt och dessutom förändras hela tiden. Följ de lokala anvisningarna på just din ort. 

Läs mera om de lokala begränsningarna här: THL: Coronaepidemin - Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar 

Guide till olika alternativ för digitala möten:

IT-lösningar för digitala möten

Se alla artiklar