Rejäl handels produkter ökade sin popularitet

Rejäl handels popularitet fortsatte öka i Finland år 2004. Rejäl handels produkter såldes över 4 % mera än under föregående år, och försäljningen av produkterna växte klart snabbare än Päivittäistavarakauppa ry:s i medeltal (+ 0,3 %).

De märkesprodukter som snabbast ökade i popularitet var Rejäl handels kaffe, te, ananas och kakao som såldes 6 % mer än under föregående år, teets popularitet växte med 40 % och kaffets med 7 %. Senaste års mest populära produkt var ändå Rejäl handels ananas, som utgående från försäljningen blev den fjärde viktigaste av Rejäl handels produkter i Finland. De mest populära av Rejäl handels produkter i Finland är fortfarande banan, kaffe och te. Finländarna köpte senaste år varje vecka cirka 235.000 av Rejäl handels bananer, och deras andel på marknaden höll sig på ca 5 %. Också försäljningen av Rejäl handels kaffe har vuxit stadigt år för år.

”Småningom har också arbetsplatserna börjat välja Rejäl handels kaffe till sitt kaffe, vilket märks på den växande försäljningen av kaffe från automater. Vi tror att också många finska storföretag under den närmaste tiden kommer att byta sitt kaffe till Rejäl handels kaffe, såsom t.ex. Microsoft, Merrill Lynch och IBM redan har gjort”, säger produktchef Anne Hedman från Föreningen för främjande av Rättvis handel.

Rejäl handels utbud är redan vidsträckt

Antalet av de märkesprodukter för Rejäl handel som säljs i matbutikerna växte i Finland under senaste år med tre, när nyheter som Rejäl apelsin, mysli och juice började säljas. Rejäl handels utbud av produkter har fortsatt sin snabba tillväxt också detta år, för nya produkter i Finland är Rejäl handels vindruvor och avokado. På detta sätt har antalet av Rejäl handels produkter som säljs i matbutikerna i Finland redan vuxit till 14.

”Konsumenterna har redan länge visat ett växande intresse för Rejäl handels produkter och det börjar synas också på utbudet i butikerna. Olika märken, smaker och storlekar på förpackningarna inbegripna, finns det redan 70 Rejäl handels märkesprodukter till salu i Finland. Av dem kan man köpa ca 40 från vanliga matbutiker och de resterande 30 finns i specialbutikernas och kaféernas utbud”, konstaterar verksamhetschef Janne Ronkainen från Föreningen för främjande av Rejäl handel.

Rejäl handels märkesprodukters popularitet bland konsumenterna mättes bl.a. i en Risc Monitor-undersökning senaste år. Enligt resultatet hade 4 % av finländarna medvetet köpt Rejäl handels produkter år 2003. Tillväxten sedan föregående år var 7 procentenheter.

Rejäl handels märkesprodukters popularitet steg snabbt också utanför Finland. Produkterna såldes i världen, enligt approximativa beräkningar, ca 32 % mera än under år 2003.

Organisationen för Rejäl handel stöder en hållbar utveckling och jordbrukarnas företagsamhet i utvecklingsländerna. Av produkterna betalas till producenterna en solid ersättning, som täcker utgifterna för odlingen, garanterar familjerna en skälig inkomst och möjliggör investeringar. T.ex. kaffeodlarna inom Coocafe-andelslaget (i Costarica) har, med hjälp av extra inkomster från Rejäl handel, grundat ett eget kafferosteri och marknadsför nu sitt eget rostade filterkaffe också i sitt hemland.

De märkesprodukter för Rejäl handel som säljs i matbutikerna i Finland är kaffe, te, kakao, socker, banan, mango, ananas, vindruvor, avokado, apelsin, mysli och juice. Märkesprodukterna har funnits till försäljning i fem och ett halvt år i Finland, och av finländarnas inköp har över 4 miljoner euro kanaliserats till jordbrukarna i u-länderna.

Övrig information: Föreningen för främjande av Rättvis handel, verksamhetschef Janne Ronkainen 040 776 8557, produktchef (kaffe, te, honumg) Anne Hedman 050 375 6079 och informationschef Heidi Korva 044 287 5401.

Mera information: Marthaförbundets ekologiska rådgivare Camilla Sederholm.
Se alla artiklar